VÄNTTISTEN SUKUSEURA R.Y.

HALLITUKSEN KOKOUS 3 / 2005 - 2006

Aika: Lauantai 01.04.2006 kello 12.00

Paikka: Anneli ja Martti Sikanen, Humalajoki 28, 70870 HILTULANLAHTI
Läsnä: Marketta Pöllänen (puh.johtaja), Sakari Vänttinen (rahastonhoitaja), Jussi Vänttinen, Paavo Valtokari ( atk-vastaava), Jaakko Koponen (arkistonhoitaja), Anneli Sikanen, Anna-Liisa Huhtiniemi, Kalevi Sutinen (sukuseuran tuotteiden myynti, merkkipäivien muistamiset), Paavo Vänttinen (sukututkimusvastaava).

1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti hallituksen jäsenet tervetulleiksi tähän toimintavuoden 2005-2006 kolmanteen hallituksen kokoukseen.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen Puheenjohtajan laatima esityslista hyväksyttiin ja samalla sovittiin, että puheenjohtaja toimii myös kokouksen sihteerinä, koska yhdistyksen varsinainen sihteeri, Heli Mäki, oli estynyt olemaan kokouksessa läsnä.

4. Edellisten hallituksen kokousten pöytäkirjojen esittäminen ja tarkastaminen Sakari Vänttinen luki sihteeri Heli Mäen laatiman pöytäkirjan 13.08.2005 pidetystä hallituksen kokouksesta. Marketta Pöllänen luki Elina Nissisen laatiman pöytäkirjan 08.09.2005 pidetystä hallituksen kokouksesta. Hallitus totesi molemmat pöytäkirjat kokousten kulun mukaisiksi ja ne hyväksyttiin.

5. Tilitilanne ja jäsenmaksun maksaneiden määrä
Rahastonhoitaja Sakari Vänttinen esitteli Vänttisten sukuseura ry:n tilitilanteen:
karttuvalla talletustilillä rahaa 7530,19 euroa
määräaikaistilillä rahaa 8021,01 euroa
yhteensä 15 551,20 euroa
Jäsenmaksun maksaneita 184 sukuseuralaista.
Sakari Vänttinen luetteloi maksamattomat jäsenet ja Paavo Valtokari lähettää kirjeet, joihin puheenjohtataja muotoilee alkuosan. Paavo Vänttinen esitti, että sukuseuramme jäsen , täytettyään 80 vuotta, saa vapaajäsenyyden ja on oikeutettu saamaan W-viestin ilman jäsenmaksun suorittamista. Hallitus hyväksyi kaikki edellä mainitut asiat.

6. Vänttisten sukuseuran lippu
Sakari Vänttinen esitteli heraldikko Harri Rantasen suunnitteleman lipun. Lippu on tilattu lokakuussa. Lipun juhlallinen vihkiminen tapahtuu sukuseuran 25-vuotisjuhlassa kesällä 2007. Hallitus totesi tyytyväisenä, että lippuasia on edennyt kiitettävästi ja lipun vihkiminen juhlistaa kesän 2007 25-vuotisjuhlaa.

7. Web-sivut
Paavo Valtokari kertoi, että hänelle on tullut viestejä, että sivuille saataisiin tuoreempaa tietoa. Hallitus päätti laittaa sukuseuran sivuille toimintasuunnitelman kuluvalta toimintakaudelta. Lisäksi päätettiin vuosikokous- ja hallituksen kokousten pöytäkirjat julkaista web-sivuilla.

8. W-viesti
W-viestin toimittaminen todettiin tarpeelliseksi, koska siitä on tullut myönteistä palautetta. Lehden toimituskuntaan valittiin Elina Nissinen, Anneli Sikanen, Marketta Pöllänen, Kalevi Sutinen, Paavo Valtokari ja Paavo Vänttinen. Lehti toimitetaan toukokuun loppuun mennessä ja seuraava lehti ilmestyy musta-valkoisena. Paavo Valtokari huolehtii ulkoasu- ja monistusasiat. Lehteen on osittain jo aineistoa koossa ja edellä luetellut henkilöt ottavat mielihyvin postia vastaan. Hallitus totesi tyytyväisenä lehtiasian tulleen järjestellyksi .

9. Sukututkimustilanne
Paavo Vänttinen kertoi olleensa Kari-Matti Piilahteen yhteydessä. Piilahti on saanut oman väitöskirjansa valmiiksi ja jatkaa Vänttisten vaiheiden selvittelyä. Tutkimuksen kohteena ovat etupäässä tuomio- ja henkikirjat sekä sotilaslähteisiin perustuvat selvitykset. Paavo Vänttinen kertoi, että edellisessä W-viestissä olleeseen kyselyyn sukutiedoista tuli 10 vastausta, joilla hänen tekemäänsä sukututkimukseen tuli lisävalaistusta. Paavo Vänttinen kysyi, voisiko olla suunnattuja kyselyjä sukuselvityksiksi. Anneli Sikanen ottaa selvää onko Heinäveden Viitalahden Korpilahden Vänttisistä kerättyä tietoa ja ilmoittaa Paavo Vänttiselle. Härmäniemen Vänttisten tietoja pyydetään myös ohjaamaan Paavo Vänttiselle. Espoon suunnan Vänttiset toivovat, että web-sivuille saataisiin mahdollisimman paljon sukutietoa, jotta sen suunnan Vänttiset voisivat tahollaan tehdä myös sukuhaaransa selvitystyötä. Paavo Vänttinen ja Paavo Valtokari laittavat sivuille puuttuvat sukututkimuslomakkeet ja luovat linkit tiedostojen välille. Hallitus totesi, että sukututkimuksessa ollaan edetty ja mielenkiinnolla odotetaan Kari-Matti Piilahden kirjallista aineistoa, joka saadaan elokuun sukutapaamispäiväksi.

10. Sukuseuran arkisto
Arkistonhoitaja Jaakko Koponen kertoi hallitukselle, mitä on arkistoitu. Arkistoon toivotaan sukuumme liittyvää aineistoa; esim. vanhoja valokuvia ( kuvan taakse päivämäärä ja teksti mitä tai ketä esittää), juttuja sukuun liittyvistä tapahtumista tai edesmenneistä sukulaisista, vanhoja asiapapereita tai kopioita niistä jne. Sukuseuramme toimintaan liittyvät vanhat asiapaperit kuten pöytäkirjat, toimintakertomukset, W-viestit kuuluvat myös sukuseuramme arkistoitaviin asioihin. Jaakko Koponen, Hermanninaukio 7A4, 70100 KUOPIO, puh. 0400-561 726. Hallitus totesi arkistonhoidon olevan hyvällä mallilla.

11. Merkkipäivämuistamiset
Kalevi Sutinen esitteli, ketkä sukuseuralaiset ovat merkkipäiväänsä viettäviä. Kalevi Sutinen toivoi, että itse kukin tarkistaa, onko syntymäpäivämäärät sukuseuran tiedostoissa oikein.Puheenjohtaja ehdotti, että 80 vuotta täyttävien onnitteluadressiin liitetään tiedote kyseisen henkilön vapaajäsenyydestä Hallitus siunasi tehdyn esityksen

12. Sukukokous ja -juhlat 12.08.2006
Paikka: Anneli ja Väinö Hämäläinen, Niemilomat
Niemeläntie 166, 78200 VARKAUS
Hallitus päätti seuraavaa päivän ohjelmasta:
Hallitus kokoontuu kello 10.00
Ilmoittautuminen kello 11.30
Ohjelma alkaa kello 12.00
Ohjelmassa rantakalaa, kahvia, musiikkia, kilpailuja, yhteislaulua, arvontaa ja vuosikokous.
Tarkka ohjelma seuraavassa W-viestissä.
Sukujuhlatyövaliokunta Sakari Vänttinen, Anna-Liisa Huhtiniemi, Marketta Pöllänen ja Elina Nissinen valmistelevat asiaa.

13. 25-vuotisjuhlat kesällä 2007
Hallitus keskusteli alustavasti juhlista. Juhlien varaukset ja ohjelman suunnittelu pyritään aloittamaan riittävän ajoissa. Joitakin kaavailuja hallituksen toimesta on jo tehty. Niihin palataan myöhemmin.

14. Muut asiat
Hallitus totesi, että muita asioita ei ole.

15. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 12.08.2006 kello 10.00 Niemilomat Anneli ja Väinö Hämäläisellä.

16. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.10 kiittäen hallitusta miellyttävästä keskustelusta ja asioiden esiin otosta. Puheenjohtaja esitti lämpimät kiitokset isäntäväelle kokouspaikan ja tarjoilun järjestämisestä.
Kokouksen jälkeen hallitus siirtyi tutustumaan Anneli ja Martti Sikasen perustamaan ja ylläpitämään Eemilän kotimuseoon.

Varkaudessa 02.04.2006
Marketta Pöllänen, puheenjohtaja
pöytäkirjan laatija