VÄNTTISTEN SUKUSEURA R.Y. PÖYTÄKIRJA

HALLITUKSEN KOKOUS 2/ 2011-2012

Aika: 1.10.2011 klo 13

Paikka: Marketta ja Heimo Pöllänen, Kuusikonkatu 8 Varkaus

Läsnä:

Heimo Pöllänen (pj)
Marketta Pöllänen
Heli Mäki
Kalevi Sutinen
Paavo Valtokari
Elina Vänttinen
Anneli Sikanen
Paavo Vänttinen
Pertti Vänttinen
Ilkka Vänttinen

1. KOKOUKSEN AVAUS
Kokouksen avasi puheenjohtaja Heimo Pöllänen klo 13.50.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4. HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: VARAPUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN JA RAHASTONHOITAJAN VALINTA
Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin uudelleen Paavo Vänttinen.
Sihteeriksi valittiin Heli Mäki.
Rahastonhoitajaksi valittiin Sakari Vänttinen.

5. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Sihteeri luki edellisen kokouksen pöytäkirjan ja se todettiin kokouksen mukaiseksi.

6. SUKUJUHLAT JA SUKUKOKOUS 2011
Puheenjohtaja esitteli Sakari Vänttisen lähettämät tiedot osallistujia 64 aikuista + 9 lasta. Lasten osallistuminen mukavaa ja toivotaan perinteen jatkuvan. Äänentoistoa olisi kaivattu.

7. TILITILANNE
Puheenjohtaja esitteli tilitilanteen, jonka rahastonhoitaja Sakari Vänttinen oli lähettänyt tiedoksi. Tileillä on rahaa seuraavasti

Käyttötili 4 277,71
Säästötili nro 1 8863,32
Säästötili nro 2 6352,78
Yhteensä 19 493,81 euroa

8. SUKUKIRJAN TILANNE
Heli Mäki esitteli sukukirjan kirjoitustilannetta. kirjan kahden ensimmäisen kappaleen materiaali on kutakuinkin kasassa. Käytiin keskustelua tukihenkilöistä, jotka voisivat toimia kirjoitusryhmän apuna tietojen tarkastamisessa ja kirjan markkinoinnissa.

9. W-VIESTI JA VERKKOSIVUT
W-viesti ilmestyy joulukuun alussa:

– Puheenjohtajan palsta
– Sukukirjasta kirjoituksesta ja tilanteesta
– Yrjö Vänttisestä muistokirjoitus
– Kantatilan laajennuksesta ja entisestä sisustuksesta (kysytään Antilta)
– Sukujuhlista Valamossa

Aineistot marraskuun loppuun mennessä Paavo Valtokarille.

Keskusteltiin myös:

Kuvia esim. kantatilasta voisi uudistaa.
Sukutaulujen palauttaminen verkkosivuille tietosuojalain sallimissa rajoissa.
Keskustelupalsta luodaan verkkosivuille.

10. MERKKIPÄIVÄT, TUOTTEET JA ARKISTO
Kalevi Sutinen kertoi muistettavista sukuseuran jäsenistä, tähän mennessä on muistettu 13 henkilöä. Käytiin läpi numeroitujen pöytästandardien saajat, joita on tällä hetkellä 15 kappaletta. Riitta Korhoselle standardi on antamatta.

Kalevi toivoi henkilöä jatkamaa tuotteiden myyntiä ja merkkipäivien muistamista.

Jaakko Koponen ei ollut paikalla, joten arkistosta emme keskustelleet.

11. 30-VUOTISVUOSIKOKOUS JA SUKUJUHLA KESÄLLÄ 2012
Puheenjohtaja esitteli Sakari Vänttisen laatiman suunnitelman vuosikokouksen ja sukujuhlan pitämisestä Valamossa 4.8.2012. Hinta tulee olemaan 23 euroa / henkilö, joten osallistumismaksuksi päätettiin 25 euroa. Lapset ilmaiseksi. Lapsille luvassa on kilpailuja. Juhlapuhujaksi Anneli kysyy Wille Riekkistä. Kysytään Kalle Siitosta soittamaan haitaria ja Kimmo Pöllästä kysytään myös.

12. MUUT ASIAT
Puheenjohtaja esitti, että luottamustehtäviä hoitaville valittaisiin myös varamies. Ajatus sai kannatusta. Sovittiin, että ensi kesään mennessä pyritään hankkimaan varahenkilöt.
Sutisen Kalevi kertoi terveisiä Paajasen Seijalta, joka on kiinnostunut sukuseurasta.

13. SEURAAVA KOKOUS
Seuraava kokous pidetään Valamossa 24.3.2012 klo 12

14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.20

...................................................................................
Heimo Pöllänen puheenjohtaja

...................................................................................
Heli Mäki,sihteeri