VÄNTTISTEN SUKUSEURA RY

HALLITUKSEN KOKOUS 1/ 2008-2009

Aika: 2.8.2008 klo 9.30

Paikka: Anneli ja Martti Sikanen, Hiltulanlahti, Kuopio

1.KOKOUKSEN AVAUS
Hallituksen puheenjohtaja Marketta Pöllänen avasi kokouksen klo 9.33.

2.KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Läsnä kokouksessa olivat seuraavat hallituksen jäsenet:
Marketta Pöllänen (puheenjohtaja)
Heli Mäki (sihteeri)
Kalevi Sutinen
Jaska Vänttinen
Riitta Loikkanen
Paavo Valtokari
Jussi Vänttinen
Elina Vänttinen
Anneli Sikanen
Riitta Korhonen
Paavo Vänttinen
Jaakko Koponen
Marita Lehikoinen

3.ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Kokouksen puheenjohtajan Marketta Pölläsen laatima esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Hallituksen puheenjohtaja Marketta Pöllänen luki edellisen kokouksen pöytäkirjan ja todettiin kokouksen mukaiseksi.

5.TOIMINTAKERTOMUS 1.6.2007-31.5.2008
Hallituksen sihteeri Heli Mäki luki toimintakertomuksen ja se hyväksyttiin. (liite1)

6.TILIT JA TILINPÄÄTÖS
Käytiin puheenjohtajan johdolla läpi tilinpäätös. Tilinpäätös oli tappiollinen, joka johtui 25-vuotisjuhlista, joiden ruokailukustannuksiin sukuseura osallistui. Talletustilillä on 8007,74€ ja määräaikaisella tilillä 8791,07€. Yhteensä 16498,81€. Marketta luki tilintarkastajien lausunnon ja Sakari Vänttisen tekemän saatteen.

7.TOIMINTASUUNNITELMA 1.6.2008-31.5.2009
Puheenjohtaja luki toimintasuunnitelman seuraavalle toimintakaudelle ja se hyväksyttiin. (liite2). Paavo Vänttinen kertoi sukututkimustilanteesta..

8.JÄSEN- JA LIITTYMISMAKSUT
Hallitus päätti esittää vuosikokoukselle jäsenmaksun säilyttämistä ennallaan ja liittymismaksun poistamista.

9.TALOUSARVIO 1.6.2008-31.5.2009
Puheenjohtaja esitteli talousarvion seuraavalle toimintakaudelle ja se hyväksyttiin. (liite3)

10.SUKUSEURAN ESIMIESASIA
Hallitus päätti esittää Riitta Korhosen valitsemista sukuseuran seuraavaksi esimieheksi.

11.HALLITUKSEN EROVUOROISET JÄSENET JA VARAJÄSENET
Maritta Lehikoinen ilmoitti luopuvansa paikastaan ja hänen tilalleen esitetään valittavaksi Tuomo Vänttinen Mikkelistä. Raija Vänttinen niin ikään oli ilmoittanut luopuvansa paikastaan. Vuosikokoukselle esitetään myös, että Riitta Korhosen tullessa valituksi esimieheksi, vaihtaisivat he Marketan kanssa hallituspaikkaa keskenään. Muut erovuoroiset esitetään jatkaviksi.

12.SUKUKOKOUS JA SUKUJUHLA
Käytiin läpi ohjelma ja tehtiin siihen hieman muutoksia. Päätettiin esittää vuosikokoukselle Heimo Pölläsen valitsemista vuosikokouksen puheenjohtajaksi.

13.MUUT ASIAT
Päätettiin ehdottaa vuosikokoukselle seuraavaksi sukukokouspaikaksi Varkautta.

14.SEURAAVA KOKOUS
Seuraava hallituksen kokous pidetään 4.10.2008 klo 12 Kuopiossa Riitta Korhosen toimistolla.

15.KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.38.

Marketta Pöllänen               Heli Mäki