VÄNTTISTEN SUKUSEURA R.Y. PÖYTÄKIRJA

HALLITUKSEN KOKOUS 2/ 2010-2011

Aika: 2.10.2010 klo 13

Paikka: Riitta Loikkasen luona Härmäniemessä

1. KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja Riitta Korhonen avasi kokouksen klo 13.30.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Läsnä:

Riitta Korhonen, pj
Heli Mäki,sihteeri
Jaska Vänttinen
Jaakko Koponen
Kalevi Sutinen
Sakari Vänttinen
Elina Vänttinen
Paavo Vänttinen
Marketta Pöllänen
Riitta Loikkanen

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Esityslista hyväksyttiin.

4. HALLITUKSEN VARAPUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA
Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Paavo Vänttinen ja sihteeriksi Heli Mäki.

5. HALLITUKSEN RAHASTONHOITAJAN VALINTA
Hallituksen rahastonhoitajaksi valittiin Sakari Vänttinen.

6. HALLITUKSEN YHTEYSTIETOJEN TARKASTAMINEN
Käytiin läpi yhteystietojen muutokset.

7. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Heli Mäki luki edellisen kokouksen pöytäkirjan pääkohdiltaan ja se todettiin kokouksen mukaiseksi.

8. SUKUKIRJAN TILANNE
Heli Mäki kertoi lyhyesti sukukirjan kirjoitustilanteesta. Aikataulu on tiukka ja lisää apuvoimia tarvitaan. Taloudellisesti kirjan toteuttaminen onnistunee hyvin.

9. HUOMIOITA KESÄN 2010 SUKUKOKOUKSESTA JA JUHLISTA
Osallistujia 56 henkilöä, ohjelmaa oli sopivasti ja ruoka oli hyvää.

10. TILITILANNE
Tileillä 15 216,11 € ja 3 596, 44 € eli yhteensä 18 816,55 €. Loppusummassa puuttuu n. - 900 € lasku postituskirjekuorista.

11. WEB-sivut
Keskusteltiin www-sivujen uudistamisesta samanaikaisesti kirjan valmistumisen kanssa. Sivuilta voisi poistaa vanhaa materiaalia ja toisaalta sinne voisi lisätä materiaaleja, mm. w-viestin.
Koska kirjaprojektiin kerätään esimerkiksi valokuvamateriaalia, voisi sitä hyödyntää myös www-sivuilla. Sivut voitaisiin tehdä helpommin päivitettäviksi ja tiedostusta varten sivuille voisi rakentaa blogin. Sihteeri selvittää sivujen uudistamista yhdessä Paavo Valtokarin kanssa.

12. MERKKIPÄIVÄMUISTAMISET
Tänä toimikautena muistetaan 15 sukuseuramme jäsentä.

13. SUKUSEURAN ARKISTO
Käytiin läpi arkistosta puuttuvat pöytäkirjat.

14. W-VIESTI
Ilmestyy marraskuussa 2010. Sisältö: Tapanin jutut jatkuu, puheenjohtajan kirjoitus, joulusaarna, sukujuhlien 2011 juhlapaikan esittely, kirjahankkeesta ja kirjoituskilpailusta.

15. KESÄN 2011 SUKUJUHLAT
Paikasta käytiin pitkä keskustelu. Sakari Vänttinen esitti Riuttalaa juhlavuoden 2013 pitopaikaksi, kunnes tuli esiin, että juhlasukujuhlat olisi mahdollista pitää Vanhalla paikalla. Riuttala osoittautui myös kalliimmaksi vaihtoehdoksi kuin yleensä. Pidettiin hyvänä, jos sukujuhlien pitopaikka olisi lapsiystävällinen ja turvallinen. Sen vuoksi Savonlinnan vanha Kasino ja Tahko Spa eivät tuntuneet niin hyviltä vaihtoehdoilta. Paikaksi valikoitui Ruusuhovi Rantasalmella ja päiväksi sunnuntai 7.8.2011. Ruokailun hinnaksi tuli 16-20€. Lapsien ruokailun maksaa sukuseura.

16. MUUT ASIAT
Suvun kantatilan päärakennukseen oli hyvä tehdä iänmääritys sukukirjaa ja juhlasukukokousta 2013 varten. Päätettiin valtuuttaa Heli Mäki laatimaan sukuseuran nimissä avustushakemuksia iänmääritykseen ja muihin kantatilan historiaa liittyviä selvityksiä varten.

17. SEURAAVA KOKOUS
Seuraava kokous pidetään vanhalla paikalla 2.4.2011 klo 13.

18. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.30.

...................................................................................
Riitta Korhonen, puheenjohtaja

...................................................................................
Heli Mäki,sihteeri