VÄNTTISTEN SUKUSEURA RY                  PÖYTÄKIRJA

HALLITUKSEN KOKOUS 2/ 2015–2016

                                                                                            

 

Aika: lauantai 3.10.2015 klo 15

Paikka: Marketta ja Heimo Pölläsen kesäkoti, Härmäniemi Lypsykallio, Härmäniementie 492 Varkaus

 

 Jakelu:

 

Sakari Vänttinen

Marketta Pöllänen

Heimo Pöllänen (puheenjohtaja)

Heli Mäki (sihteeri)

Tuomo Vänttinen

Pauliina Virransalo

Jaska Vänttinen

Kari Vänttinen

Jaakko Koponen

Kirsi Laamanen

Anneli Sikanen

Elina Vänttinen

Ilkka Sutinen

Ilkka Vänttinen

Pertti Vänttinen

Heikki Karvinen

Paavo Valtokari

 

            

1.     KOKOUKSEN AVAUS

 

Hallituksen puheenjohtaja Heimo Pöllänen avasi kokouksen klo 15.35 ja toivotti kaikki tervetulleiksi.

 

2.     KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

3.     ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

 

4.     HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

 

Varapuheenjohtajaksi valittiin Marketta Pöllänen, Heli Mäki valittiin sukuseuran sihteeriksi, talousvastaavaksi Sakari Vänttinen, sukuseuran jäsenvastaavaksi Paavo Valtokari (seuraavaan vuosikokoukseen saakka), Jaakko Koponen arkistovastaavaksi, Ilkka Sutinen jatkaa tuotekehittämistä.

 

 

 

5.     EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

 

Heimo Pöllänen luki edellisen kokouksen pöytäkirjan, joka todettiin kokouksen mukaiseksi.

 

6.     SUKUJUHLAT JA SUKUKOKOUS 2015

 

Sakari Vänttinen kertoi juhlien kulusta. Teemajuhlat ovat ollut hyvä ajatus.

68 osallistujaa, 10 alle 12-vuotiaita

jäsenmaksuja 10€

myynti 321,90€

osallistumismaksuja 1020€

arpajaiset 205€

-------------------------------

yhteensä 1556,90€                     Menot: 2710,04€          

 

Tunnelma oli hyvä, osallistujat eivät levinneet laajalle alueelle, ruoka oli erinomaista  

 

Käytiin keskustelua nuorempien sukupolvien saamisesta mukaan. Päätettiin perustaa sukuseuralle Facebook-sivut. Heli Mäki hoitaa asian.

 

7.     TILITILANNE

 

Rahallinen tilanne on hyvä; tilillä on rahaa: 10 026,72€

 

8.      WWW-SIVUT

 

Paavo Valtokari ei ole saanut tarvittavia tietoja päivitettäväksi. Sakari Vänttinen lähettää toiminnantarkastajien uudet tiedot.

 

9.      SUKUSEURAN ARKISTO

 

Jaakolta ei ollut tullut uutta kerrottavaa. Yrjö Olkkonen on laatinut videon vuoden 2013 sukujuhlista. Jaska ja Elina Vänttinen on käynyt katsomassa sen etukäteen. Selvitetään kopioinnin hinta. Juhlakokouksen puheet pyritään saamaan paperisena arkistoon.

 

10.  W-VIESTI

 

Takakannen tiedot päivitetään. W-viestin aineistot 31.10. mennessä Paavo Valtokarille.

 

·       Puheenjohtajan palsta – Heimo Pöllänen

·       Tuotepalsta – Ilkka Sutinen

·       Sukujuhla Varkaudessa – Sakari Vänttinen

·       Sukujuhlat 2015 kuvat – Marjo Nissinen

·       Koulumuistoja – Marketta Pöllänen

·       Tavvoo savvoo – Sakari Vänttinen

 

Heimo Pöllänen on tiedustellut Navitaksesta maksullista W-viestin painamista ja postitusta. Hinta n. 200€ / 150 €. Jäsenmaksulappu lähetetään W-viestin mukana. Maksettuja kirjakuoria hankitaan lisää.

 

 

11.  KESÄN 2016 SUKUJUHLAT

 

Puurtilan seurakuntakoti on varattu 6.8.2016. Teemana: hyvinvoiva Vänttinen. Kimmo Pöllästä (& Henri Huhtiniemi) pyydetään säestämään, Nina Lehmusoksaa pyydetään esittelemään seurakuntaa.

 

 

12.  MUUT ASIAT

 

Ilkka Sutinen kertoi tuoteryhmän kuulumisia, joka oli kokoontunut 2.9.2015. Huivin hinta kipuaa korkeaksi, mutta tekeminen onnistuu. Pieksämäkeläinen Kultaville, jolla kokemusta sukuseuratuotteista, on tehnyt alustavia selvityksiä koruista.

 

Käytiin keskustelua huivin hinnasta ja materiaalista. Sovittiin, että seuraavaan kokoukseen teetetään mallikappale.

 

Keskusteltiin Kerman rannoilta – laulusta.

 

Hallitus kirjoitti nimiä lahjakirjoihin.

 

13. SEURAAVA KOKOUS

 

Puurtilan seurakuntakodilla 12.3.2016 klo 13.

 

14.  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.00.