VÄNTTISTEN SUKUSEURA R.Y. PÖYTÄKIRJA

HALLITUKSEN KOKOUS 3/ 2008-2009

Aika: Lauantai 4.4.2009 klo 14

Paikka: Riitta Loikkanen, Relanderinkatu 45 as 3 Varkaus

1. KOKOUKSEN AVAUS
Hallituksen puheenjohtaja Riitta Korhonen avasi kokouksen klo 14.25.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Läsnä kokouksessa olivat seuraavat hallituksen jäsenet:

Sakari Vänttinen
Riitta Korhonen (puheenjohtaja)
Heli Mäki(sihteeri)
Kalevi Sutinen
Jussi Vänttinen
Jaska Vänttinen
Paavo Vänttinen
Jaakko Koponen
Riitta Loikkanen
Anneli Sikanen
Elina Vänttinen
Paavo Valtokari
Tuomo Vänttinen

3. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Kokouksen puheenjohtajan Riitta Korhosen laatima esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Kohdat 5 & 9 yhdistettiin, koska molemmat kohdat käsittelivät tilitilannetta.

4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Edellisen kokouksen pöytäkirja oli lähetetty kokoukseen osallistujille etukäteen ja todettiin kokouksen mukaiseksi.

5. TILITILANNE JA JÄSENMAKSUJEN MAKSANEIDEN MÄÄRÄ
Sakari Vänttinen kertoi taloustilanteesta:
käyttötili: 9555 €
Määräaikaisella 8613,42 € =YHTEENSÄ 17 168,42 €.

Jäsenmaksun maksaneita 156.

6. MYYTÄVIEN ARTIKKELEIDEN TILANNE
Kalevi Sutinen kertoi myytävien tuotteiden tilanteesta: isännänviirejä 18 kpl, pöytästandardeja 24. Keskusteltiin t-paitojen painatuksesta. Sihteeri Heli Mäki selvittää tilannetta. Mainos paidoista koetetaan saada seuraavaan W-viestiin. Heli informoi asiasta myös Kalevia.

7. WWW-SIVUT
Paavo Valtokari kertoi ylläpitäjään liittyvistä ongelmista, jolloin sivut eivät olleet toiminnassa. Nyt sivujen uutena ylläpitäjän on Avenla. Sivujen pääte on muuttunut .fi-muotoon. Eli .com ei ole enää käytössä.

8. W-VIESTI
Seuraava W-viesti ilmestyy toukokuun puolivälissä. Aineistot toimitetaan vappuun mennessä Paavo Valtokarille. Lehteen tulee merkkipäivähaastatteluja: Yrjö Vänttinen 85-vuotta ja Liisa Vänttinen 75-vuotta. Mikko Sutisen ja Tapani Vänttisen jutut jatkuvat. Puheenjohtaja kirjoittaa etusivun.

9. SUKUTUTKIMUS
Paavo Vänttinen kertoi lyhyesti tilanteesta. Toivoi edelleen pienen ryhmän perustamisesta. Asiasta tehdään vetoomus W-viestiin.

10. MERKKIPÄIVÄMUISTAMISET
Kalevi Sutinen kertoi muistattavien määrän.

11. SUKUSEURAN ARKISTO
Jaakko on järjestellyt hallituksen asiakirjoja. Tapani Vänttisen c-kaseteilla olleita suvun jäsenten haastatteluja on siirretty cd:lle. Yhden haastattelun siirtämistä nettisivuille kokeillaan. Avustusten saamista digitointia varten selvitetään.

12. KESÄN 2008 SUKUJUHLAT
Sakari Vänttinen esitteli ohjelmaluonnoksen. Osallistumismaksuksi sovittiin 20 € aikuinen ja 10 € alle 6-vuotiaat.

13. MUUT ASIAT
W-viestin kopiointikulut ovat olleet kohtuulliset. Sponsoreita voi kuitenkin etsiä.

14. SEURAAVA KOKOUS
Seuraava kokous pidetään 8.8.2009 klo 9 Varkauden seurakuntasalissa.

15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.52.

"ITIKOILLA ILMAN PILAS,
HÄRMÄNIEMEN VÄNTTISILLÄ JA KURELAHDEN TOLVASILLA"

...................................................................................
Riitta Korhonen, puheenjohtaja

...................................................................................
Heli Mäki,sihteeri