VÄNTTISTEN SUKUSEURA R.Y. PÖYTÄKIRJA

HALLITUKSEN KOKOUS 1/ 2012-2013

Aika: 4.8.2012 klo 9.00

Paikka: Valamon luostari, Heinävesi

Läsnä:

Heimo Pöllänen (pj)
Sakari Vänttinen
Marketta Pöllänen
Heli Mäki (sihteeri)
Kalevi Sutinen
Jaska Vänttinen
Riitta Loikkanen
Paavo Valtokari
Elina Vänttinen
Paavo Vänttinen
Jaakko Koponen
Annikki Vänttinen
Tuomo Vänttinen
Ilkka Vänttinen
Anneli Sikanen

1. KOKOUKSEN AVAUS
Kokous avattiin klo 9.12.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous todettiin lailliseksi  ja päätösvaltaiseksi.

3. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Esityslista hyväksyttiin.

4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Sihteeri luki edelliseen kokouksen pöytäkirjan ja se hyväksyttiin.

5. TOIMINTAKERTOMUS 1.6.2011-31.5.2012
Sihteeri luki toimintakertomuksen ja sen hyväksyttiin tiettyjen täydennysten jälkeen.

6. TILIT JA TILINPÄÄTÖS
Sukuseuran tileillä on yhteensä 18039,43 €. Tilinpäätös oli alijäämäinen, johtuen sukukirjan laadintaan liittyvistäkuluista ja kantatilan ajoitustutkimuksesta. Sakari Vänttinen luki tilintarkastajien lausunnon.

7. TOIMINTASUUNNITELMA 1.6.2012-31.5.2013
Puheenjohtaja luki toimintasuunnitelman, joka on liitteenä. Käytiin keskustelua 400-vuotisjuhlan pitopaikasta, joka siirretään kirjattavaksi kohtaan 11.

8. JÄSENMAKSU
Jäsenmaksu päätettiin esittää säilytettäväksi ennallaan.

9. TALOUSARVIO 1.6.2012-31.5.2013
Sakari Vänttinen esitteli talousarvion  seuraavalle toimintakaudelle. (liite)

10. HALLITUKSEN EROVUOROISET JÄSENET JA VARAJÄSENET
Jäsenet: Jaakko Koponen, Jaska Vänttinen ja Paavo Valtokari
Varajäsenet: Pauliina Virransalo, Ilkka Vänttinen, Tuomo Vänttinen ja Anneli Sikanen.
Hallitus esittää vuosikokoukselle, että samat jatkavat.

11. SUKUKOKOUS JA SUKUJUHLA
Lopullinen päätös sukujuhlan järjestelyistä on työrukkasella, ei hallituksella. Talkootyövaimaa tarvitaan järjestelyihin. Antin ja Elinan mielipide on, että lupa juhlien pitoon on olemassa.Päätös on tehtävä, eikä pitää epätietoisuutta yllä. Marketta ja Heimo Pöllänen lupasivat ottaa vastuun käytännönjärjestelyistä.
Juhlien talousarvio on laadittava pikinmiten.
Sukujuhlat pidetään Vanhallapaikalla 10.8.2013 klo 13.

12. SUKUKIRJAN KANNEN VALINTA
Heli Mäki esitteli kirjan kannen.

13. KANTATILAN RAKENNUSAJANKOHDAN AJOITUS
Elina Vänttinen kertoi kantatilan rakennusajankohdaksi vuoden 1810.

14. MUUT ASIAT
Sukujuhlien tulisi pysyä aikataulussa tänään, sillä paikalla on paljon muitakin seurueita.

15. SEURAAVA KOKOUS
Seuraava kokous lauantaian 29.9.2012 klo 10 Pölläsen mäkillä Härmäniemessä.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kokous päätettiin klo 10.20.

...................................................................................
Riitta Korhonen, puheenjohtaja

...................................................................................
Heli Mäki,sihteeri