VÄNTTISTEN SUKUSEURA RY

HALLITUKSEN KOKOUS 2/ 2008-2009

Aika: 10.10.2008 klo 15.00

Paikka:
   ARKKITEHTUURITOIMISTO RIITTA KORHONEN
   Maaherrankatu 9, 70100 Kuopio, käynti pihan puolelta II-

1.Kokouksen avaus
   Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.20.
   Läsnä:
   Riitta Korhonen pj, Sakari Vänttinen, Jaska Vänttinen, Jaakko Koponen, Anneli Sikanen,    Elina Vänttinen/ sihteeri, Kalevi Sutinen, Paavo Vänttinen ja puhelimitse Jussi Vänttinen.

2.Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
   Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3.Esityslistan hyväksyminen
   Esityslista hyväksyttiin.

4.Hallituksen varapuheenjohtajan ja sihteerin valinta
   Hallitus valitsi varapuheenjohtajakseen Paavo Vänttisen.
   Hallitus päätti, että sihteerinä toimii edelleen Heli Mäki.

5.Hallituksen rahastonhoitajan valinta
   Hallitus päätti, että Sakari Vänttinen jatkaa rahastonhoitajana.

6.Hallituksen jäsenten esittäytyminen, yhteystietojen tarkistaminen
   Hallituksen jäsenten yhteystiedot tarkistettiin ja päivitettiin.

7.Edellisen kokouksen pöytäkirja
   Hallitus totesi että edellisen kokouksen pöytäkirjan kohtaa 6. tulee täydentää    seuraavasti: "hallitus hyväksyi ja allekirjoitti tilinpäätöksen esitettäväksi vuosikokoukselle".
   Hallitus hyväksyi em. täydennyksellä kokouksen no2 pöytäkirjan.

8.Huomioita kesän 2008 vuosi- / sukukokouksesta, -osallistujamäärä, -tarjoilut, ohjelmat, -talous, -muuta
   Osallistujamäärä oli 80 henkilöä. Tulot 1500, tarvikemyyntiä 94,arpajaistulot 203,65. Tulot yhteensä 1797,65.
   Menot: ruokailu 1040, soittaja 200, museovierailu 160, tarvikkeita 53,45. Menot yhteensä 1453,45. Seuralle jäi tuloja 344,20.
   Ohjelma todettiin hyväksi ja pidetyksi. Lisäksi todettiin, että juhlapaikka oli onnistunut valinta ja sukujuhlat kaikin puolin onnistuneet.

9.Tilitilanne (Sakari Vänttinen)
   Käyttötilillä rahaa on 7.916.59 ja määräaikaistilillä 8.613,42. Yhteensä 16.530,01. Hallitus totesi, että varat on kerrytetty tulevaa sukukirjaa varten.

10.WEBB-sivut (Paavo Valtokari)
   Hallitus totesi, että viralliset asiakirjat päivittyvät ajantasaisesti nettiin.

11.Merkkipäivämuistamiset 01.01. 2008 - 31.12.2008(Kalevi Sutinen)
   Merkittiin tiedoksi, että kalenterivuonna 2008 muistetaan 23 henkilöä.

12.Sukuseuran arkisto (Jaakko Koponen)
   Arkiston täyttäminen etenee pikkuhiljaa. Hallitus päätti, että kokeillaan c-kasettien sisällön siirtämistä tietokoneelle suvun voimin.
   Lisäksi selvitetään aineiston siirtämistä sukuseuran nettisivuille kaikkien jäsenten kuultavaksi.
   Hallitus päätti lisäksi selvittää puheiden sisällön saattamista kirjalliseen muotoon. Anneli Sikanen hoitaa selvitystä.

13.Sukututkimus (Paavo Vänttinen)
   Sukututkimusta tehdään pikkuhiljaa ja aineistoa ja tietoa otetaan vastaan. Kiteen sukuhaaraan on tullut täydennystä. Tiedot päivittyvät nettiin viiveellä. Viive saattaa enimmillään olla noin vuoden.

14.W-viesti, ajankohta, jäsenmaksut
   W-viesti ilmestyy marraskuussa. Hallitus päätti linjata lehden sisältöä seuraavasti:
   Alkuun puheenjohtajan pääkirjoitus ja kiitos kesäkokouksesta 2008.
   Tapani Vänttisen muistelmia Härmäniemestä, otteita Kusti Loikkasen kirjasta, Sakari Vänttinen kertoo muistikuvia "Yhteisestä nuoruudesta".
   Lisäksi laitetaan mukaan "vanhanajan joulureseptejä" (Anneli Sikanen),ja loppuun lasten suusta palsta.
   Jäsenmaksut pysyvät ennallaan vuosikokouksen päätöksen mukaisesti. Jäsenmaksulasku laitetaan W-viestin mukaan.

15.Kesän 2009 sukujuhlat/Varkaus
   Hallitus keskusteli juhlapaikasta ja ohjelmasta, esille nousi myös kysymys mahdollisesta lasten ohjelman tarpeesta.
   Juhlapaikkavaihtoehtoina nousivat esille esim. ravintola Kaksruusua, hotelli Kuntoranta.
   Sakari ja Kalevi valtuutettiin suunnittelemaan juhlapaikkaa ja ohjelmaa ja esittämään tulokset seuraavassa hallituksen kokouksessa.

16.Muut mahdolliset asiat
   Kalevilla on onnitteluadressit, jotka puheenjohtaja allekirjoittaa.

17.Seuraava kokous
   Varkaudessa Riitta Loikkasen luona 4.4.2009. Relanderinkatu 45 as 3. Klo 14.00.

18.Kokouksen päättäminen
   Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.00.

Kuopiossa 04.10.2008

Riitta Korhonen, pj              Elina Vänttinen, sihteeri