VÄNTTISTEN SUKUSEURA R.Y. PÖYTÄKIRJA

HALLITUKSEN KOKOUS 1/ 2011-2012

Aika: 7.8.2011 klo 9.30

Paikka: Hotelli Ruusuhovi, Hovintie 135, Rantasalmi

Läsnä:

Sakari Vänttinen
Marketta Pöllänen
Riitta Korhonen (pj)
Heli Mäki (sihteeri)
Kalevi Sutinen
Jaska Vänttinen
Riitta Loikkanen
Paavo Valtokari
Anneli Sikanen
Paavo Vänttinen (vpj)
Jaakko Koponen
Annikki Vänttinen
Pauliina Virransalo
Ilkka Vänttinen

1. KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.40.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Sihteeri luki edelliseen kokouksen pöytäkirjan ja todettiin kokouksen mukaiseksi.

5. TOIMINTAKERTOMUS 1.6.2010-31.5.2011
Sihteeri luki toimintakertomuksen (liite 1) ja sitä täydennettiin muutamalta kohdin.

6. TILIT JA TILINPÄÄTÖS
Sakari Vänttinen esitteli tilit ja luki tilintarkastajien lausunnon. Tileillä oli tilikauden lopussa 3892,79 € ja 8863,32€ ja 8352,78 € eli yhteensä 19108,89 €.

7. TOIMINTASUUNNITELMA 1.6.2011-31.5.2012
Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman (liite 2) Tekstiin lisättiin sukuseuran jäsenmäärä.

8. JÄSENMAKSU
Hallitus päätti esittää vuosikokoukselle jäsenmaksun säilyttämistä ennallaan.

9. TALOUSARVIO 1.6.2011-31.5.2012
Sakari Vänttinen esitteli talousarvion ja se hyväksyttiin (liite 3). Talousarvioon lisättiin kantatilan ajoitusavustus ja menopuolelle ajoituksesta koituvat kulut.

10. HALLITUKSEN EROVUOROISET JÄSENET JA VARAJÄSENET
Riitta Korhonen on ilmoittanut luopuvansa sukuseuran puheenjohtajuudesta. Keskusteltiin uudesta puheenjohtajasta. Hallitus päätti esittää vuosikokoukselle Heimo Pölläsen valitsemista sukuseuran uudeksi esimieheksi. Paavo Vänttinen valitaan Elina Vartiaisen tilalle varsinaiseksi jäseneksi. Muut erovuoroiset jatkavat. Paavo Vänttisen tilalle varajäseneksi valitaan Pertti Vänttinen Heinävedeltä.
Tilintarkastajaksi päätettiin esittää Heimo Pölläsen tilalle Jussi Vänttistä ja varalle Heimo Vänttistä Heinävedeltä. Olli Räisänen ja varalla Jorma Vänttinen jatkavat.

11. SUKUKOKOUS JA SUKUJUHLA 2012
Sakari kertoi lyhyesti sukukokouksen ja juhlan järjestämisestä Heinävedellä. Esitetään vuosikokoukselle sukujuhlan pitämistä 4.8.2012 Valamossa.

12. SUKUKIRJAN TILANNEKATSAUS
Sihteeri esittelee lyhyesti kirjoitustilanteen vuosikokouksessa, joten tämä esityslistakohta tulee käsiteltyä tuolloin.

13. KANTATILAN RAKENNUSAJANKOHDAN AJOITUS
Päätettiin käytännön järjestelyistä seuraavaa: Antti ja Elina Vänttinen tilaa ajoituksen ja laskutuksen tultua sukuseura siirtää tarvittavan rahamäärän Antin ja Elinan tilille.

14. MUUT ASIAT
Ei muita asioita.

15. SEURAAVA KOKOUS
Seuraava kokous pidetään 1.10.2011 klo 13 Pölläsessä Kuusikonkadulla Varkaudessa.

16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kokous päätettiin klo 10.55.

...................................................................................
Riitta Korhonen, puheenjohtaja

...................................................................................
Heli Mäki,sihteeri