VÄNTTISTEN SUKUSEURA RY                     PÖYTÄKIRJA

HALLITUKSEN KOKOUS 1/ 2013-2014

                                                                                              

Aika: 10.8.2013 klo 8.30

Paikka: Vänttisten kantatila, Antti ja Elina Vänttinen

 

Jakelu:

 

Heimo Pöllänen (pj)

Sakari Vänttinen

Marketta Pöllänen

Heli Mäki

Kalevi Sutinen

Jaska Vänttinen

Riitta Loikkanen

Paavo Valtokari

Elina Vänttinen

Paavo Vänttinen

Tuomo Vänttinen

Ilkka Vänttinen

Anneli Sikanen

Annikki Vänttinen

 

ESITYSLISTA:

 

1.    KOKOUKSEN AVAUS

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.32.

 

2.    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

3.    ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

 

4.    EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

 

Sihteeri luki edellisen kokouksen pöytäkirjan ja se todettiin kokouksen mukaiseksi.

 

5.    TOIMINTAKERTOMUS 1.6.2012–31.5.2013

 

Sihteeri luki toimintakertomuksen ja se hyväksyttiin.

 

6.    TILIT JA TILINPÄÄTÖS SEKÄ TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO

 

Sakari Vänttinen kertoi tilit tilanteen ja luki tilintarkastajien lausunnon. Tilikauden ylijäämä 4596,74€  yhteensä varoja 31.5.2013  22636,17€

 

7.    TOIMINTASUUNNITELMA 1.6.2013–31.5.2014

 

Puheenjohtaja Heimo Pöllänen luki toimintasuunnitelman (liitteenä) ja se hyväksyttiin.

 

8.    JÄSENMAKSU

 

Esitetään vuosikokoukselle, että se säilytetään ennallaan.

 

9.    TALOUSARVIO 1.6.2013–31.5.2014

 

Sakari Vänttinen totesi alkuun, että talousarvio on erikoinen, koska huomattavasti alijäämäinen sukukirjan kulujen vuoksi. Sakari kertoi lyhyesti menot ja tulot (liitteenä).

 

10.  HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA, EROVUOROISET JÄSENET JA VARAJÄSENET

 

Jäsenet: Heimo Pöllänen, Marketta Pöllänen, Paavo Vänttinen, Sakari Vänttinen, Heli Mäki, Annikki Vänttinen

Varajäsenet: Kalevi Sutinen, Riitta Loikkanen, Elina Vänttinen, Pertti Vänttinen

 

Riitta Loikkasen tilalle varajäseneksi esitetään Kirsi Laamasta.

Kalevi Sutinen pyysi eroa. Tilalle etsitään henkilöä.

 

11.  SUKUKOKOUS JA SUKUJUHLA 2013

 

Ohjelma jaettu kaikille osallistujille. Sakari Vänttinen juontaa. Kaupunginjohtaja on estynyt, mikä oli valitettavaa. Hänelle toimitetaan standardi. Sakari Vänttinen totesi, että sukujuhlajärjestelyt ovat olleet suuri ponnistus ja sukuseuran suurin saavutus.

 

12.  SUKUKIRJA ESITTELY

 

Heli Mäki esitteli sukukirjan ja kertoi lyhyesti sen vaiheista.

 

13.  MUUT ASIAT

 

Vanhojen Vänttisten hautojen hoidosta puhuttiin.

Seuraava sukukokous paikka voisi olla Varkaudessa.

 

14.  SEURAAVA KOKOUS

 

Seuraava kokous pidetään 21.9.2013 klo 12 Härmäniemessä Pöllästen kodalla.

 

15.  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

Kokous päätettiin klo 9.08.