VÄNTTISTEN SUKUSEURA RY                  PÖYTÄKIRJA

HALLITUKSEN KOKOUS 3/ 2015–2016

                                                                                            

 

Aika: lauantai 12.3.2016 klo 13

Paikka: Marketta ja Heimo Pölläsen kesäkoti, Härmäniemi Lypsykallio, Härmäniementie 492 Varkaus

 

 Läsnä:

 

Sakari Vänttinen

Marketta Pöllänen

Heimo Pöllänen (puheenjohtaja)

Heli Mäki (sihteeri)

Tuomo Vänttinen

Pauliina Virransalo

Jaska Vänttinen

Kari Vänttinen

Jaakko Koponen

Kirsi Laamanen

Anneli Sikanen

Elina Vänttinen

Ilkka Sutinen

Ilkka Vänttinen

Pertti Vänttinen

Heikki Karvinen

Paavo Valtokari

 

Ennen kokousta vietettiin pieni juhlahetki, jossa kantatilan isäntäparille Elina ja Antti Vänttiselle luovutettiin päivitetty kunniakirja kantatilan isännyydestä ja saman suvun hallinnasta vuodesta 1613.  

 

            

1.     KOKOUKSEN AVAUS

 

Hallituksen puheenjohtaja Heimo Pöllänen avasi kokouksen klo 14.

 

2.     KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

Todettiin, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

 

3.     ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

 

4.     EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

 

Todettiin, että edellisen kokouksen pöytäkirja on ollut hallituksen jäsenten luettavana sukuseuran verkkosivuilla ja siihen ei ole tullut korjauksia. Sihteeri luki vielä pöytäkirjasta pääkohdat. Pöytäkirja todettiin kokouksen mukaiseksi.

 

5.     SUKUJUHLAT JA SUKUKOKOUS 2016

 

Käytiin läpi juhlien ohjelmaa:

 

klo 9.30 hallituksen kokous

 

klo 11.30 ilmoittautuminen

 

klo 12 päivän ohjelma

 

vanhimman valtikka, Vänttisten laulu, puheenjohtajan avaus, pastori Nina Lehmusoksa tulee pitämään puheenvuoron seurakunnan esittelyä, ruokarukous yms.

 

lounas

 

Hywinwoiwat Wänttiset: laulua, liikuntaa ja loruilua.

 

klo 15 sukukokous

 

klo 15.30 kahvit

 

klo 16 arpajaiset

 

savolaisen laulu ja näkemiin

 

Ilmoittautumiset 22.7. mennessä

Jaska Vänttinen, Sakari Vänttinen ja Pertti Vänttinen ottavat vastaan ilmoittautumiset

Osallistumismaksu 10 €/henkilö, Lapset ilmaiseksi.

 

6.     TILITILANNE

 

Sakari Vänttinen kertoi tilitilanteen; helmikuun loppuun tilillä on 11 170€ ja jäsenmaksuja kertynyt 168 kpl.

 

Keskusteltiin siitä, kuka huolehtii kuolleiden poistamisesta jäsenrekisteristä. Todettiin, että luotamme omaisten omaan aktiivisuuteen ilmoituksissa, koska muuten selvittäminen on todella vaikeaa.

 

7.      WWW-SIVUT JA TUOTTEET

 

Sihteerin perustamat sukuseuran Facebook-sivut saivat hyvän vastaanoton ja Heli ylläpitää jatkossakin sivustoa. Keskusteltiin tarvitaanko enää verkkosivuja, mutta todettiin, että pöytäkirjojen ja hallituksen yhteystietojen löytymisen vuoksi, ne on hyvä olla olemassa.

 

Ilkka Sutinen kertoi tuotekehitysryhmän kuulumisia: Mukit ovat olleet hinnakkaita, uusi tarjous on saatu, joka on edullisempi.

 

Ilkka esitteli vaihtoehdot liinan / huivin kuvioinnille. Työryhmälle annetiin valtuudet teettää esimerkkiversiot sukujuhliin, joista sukuseuralaiset voivat valita mieluisimman vaihtoehdon.

 

Korukehittely on myös edennyt. Käytiin keskustelua tuotevalikoiman laajuudesta ja päätettiin, että sukujuhlissa asia esitellään myös tämä asia sukukokoukselle. Pyydetään sukuseuran jäsenten kannanottoa erilaisten tuotteiden suhteen.

 

Pauliina kertoi, että hänen omasta mukistaan irtoaa pinta. Asiasta päätettiin reklamoida tuotteistajaan ja Pauliina saa uuden mukin.

 

8.      SUKUSEURAN ARKISTO

 

Jaakko Koponen kertoi, että Jaska Vänttinen on toimittanut paperiversiot juhlasukukokouksen puheista, jotka on arkistoitu. Viime kesän vuosikokouksen pöytäkirja puuttuu arkistosta. Asiaa selvitetään.

 

     Sovittiin, ettei sukuseuran arkiston asiakirjoja puheita yms. ei anneta ulkopuolisille.

 

9.      W-VIESTI

 

Kevään W-viestin sisältö:

 

·       Puheenjohtajan sanat

·       Sukujuhlat 2016

·       Taulun luovutus

·       Tuotteet –suunnittelu

·       Golfkisat (Vänttiset)

·       Mikko sutisen kertomuksia

 

Aineisto 15.4. mennessä Paavo Valtokarille.

 

 

10. MUUT ASIAT

 

Vuoden 2017 sukukokouspaikaksi ehdotettiin Karttulan Riuttalaa. Samoin laivaristeilyä on pidetty hyvänä. Sen voisi toteuttaa uudestaan lähivuosina.

 

Heli Mäki kertoi My heritage-sivustosta, jonka kautta voisi viedä eteenpäin sukututkimusta. Tällä hetkellä sitä ei tee kukaan aktiivisesti. Sivusto myös yhdistää muiden tekemiä sukututkimuksia sekä sen kautta pääsee moninaisiin sukututkimuksen kannalta merkittäviin asiakirjoihin. Päätettiin, että sukuseura maksaa sivuston käyttölaskun, joka on n. 100€ / vuosi.

 

 

10. SEURAAVA KOKOUS

 

6.8.2016 klo 9.30. Puurtilassa Seurakuntakodilla. Osoitteessa Murhilahdentie 94 Varkaudessa.  

 

11.  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.11.

 

 

 

 

 

 

Vakuudeksi 13.3.2016

Heli Mäki, sihteeri