VÄNTTISTEN SUKUSEURA R.Y.

HALLITUKSEN KOKOUS 1/ 2010-2011

Aika: Lauantai 14.8.2010 klo 9.30

Paikka: Juhlapalvelu Sirkka Kinnunen, Leppävirta

1.KOKOUKSEN AVAUS
Hallituksen puheenjohtaja Riitta Korhonen avasi kokouksen klo 9.35.

2.KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Läsnä kokouksessa olivat seuraavat hallituksen jäsenet:
Riitta Korhonen (puheenjohtaja)
Heli Mäki (sihteeri)
Sakari Vänttinen
Kalevi Sutinen
Annikki Vänttinen
Jaska Vänttinen
Elina Vänttinen
Riitta Loikkanen
Paavo Valtokari
Jussi Vänttinen
Paavo Vänttinen
Jaakko Koponen

3.ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Kokouksen puheenjohtajan Riitta Korhosen laatima esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi seuraavin lisäyksin: muihin asioihin lisättiin postitusasia ja asiakirjojen jakelu.

4.EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Hallituksen sihteeri Heli Mäki luki edellisen kokouksen pöytäkirjan ja todettiin kokouksen mukaiseksi.

5.TOIMINTAKERTOMUS 1.6.2009-31.5.2010
Hallituksen sihteeri Heli Mäki luki toimintakertomuksen ja se hyväksyttiin muutamin teknisin korjauksin (liite1).

6.TILIT JA TILINPÄÄTÖS
Käytiin Sakari Vänttisen johdolla läpi tilinpäätös. Voittoa tilikautena on kertynyt 1490€. Talletustilillä on 3568,92€ ja määräaikaisilla tileillä 8737,47€ ja 6262,53€. Yhteensä 18 568,92€.

7.TOIMINTASUUNNITELMA 1.6.2010-31.5.2011
Puheenjohtaja luki toimintasuunnitelman seuraavalle toimintakaudelle ja se hyväksyttiin muutamin korjauksin (liite2).

8.JÄSEN JA LIITTYMISMAKSU
Hallitus päätti esittää vuosikokoukselle jäsen- ja liittymismaksun säilyttämistä ennallaan 10€ suuruisena.

9.TALOUSARVIO 1.6.2009-31.5.2011
Puheenjohtaja esitteli talousarvion seuraavalle toimintakaudelle ja se hyväksyttiin. (liite3)

10.SUKUJUHLAT JA SUKUKOKOUS 2011
Seuraavan vuoden kokous- ja juhlapaikaksi tuli monta ehdotusta: Riuttala Karstulassa, Tahko Spa, Nilsiässä, Savonlinnan Vanha Kasino, Kerman Kievari Heinävedellä.
Päätettiin ehdottaa vuosikokoukselle asian siirtämistä seuraavan hallituksen kokouksen asialistalle ja siten hallituksen päätettäväksi.

11.HALLITUKSEN EROVUOROISET JÄSENET JA VARAJÄSENET
Heimo Vänttinen ja Jussi Vänttinen ovat ilmoittaneet luopuvansa hallituspaikastaan. Vuosikokoukselle päätettiin ehdottaa Jussin tilalle Jaakko Koposen valitsemista varsinaiseksi jäseneksi. Hallitukseen tarvitaan yksi uusi varsinainen jäsen ja yksi uusi varajäsen.

12.MUUT ASIAT
Heikki Vänttinen pieksämäeltä halusi erota hallituksesta huonon vointinsa takia. Tilalle äänestettiin Riitta Korhosta, joka valittiin Heikki Vänttisen tilalle hallitukseen. Muut erovuoroiset jäsenet jatkavat edelleen hallituksessa.

13.Muut asiat
Sukukirjan julkaisutoimikuntaan valittiin:
Heli Mäki (pj)
Tapani Vänttinen
Paavo Vänttinen
Sakari vänttinen (talous)
Annikki Vänttinen
Marketta Pöllänen (suhteet)
Jaakko Koponen (arkisto)
Toimituskunta saa täydentää itse itseään eri sukuhaarojen edustajilla. Toimituskunta vie itsenäisesti eteenpäin sukukirjaprojektia.
- Paavo Valtokari esitti, että sukuseura hankkisi käyttöönsä valmiita postituskuoria, jotka tulisivat edullisimmiksi ja olivat vaivattomampia käyttää.
Esitys hyväksyttiin. Päätettiin valtuuttaa Paavo Valtokari tekemään sopimuksen postin kanssa postituskuorien hankkimiseksi ja käyttöönottamiseksi. Kuoria hankitaan tarvittava määrä.
- Paavo Valtokari kertoi, että sukuseuralle on hankittu y-tunnus. Tunnus jaettiin kaikille hallituksen jäsenille.
- Jaakko Koponen esitti, että asiakirjoihin merkittäisiin lista henkilöistä, joille asiakirja on jaettu.
Esitys hyväksyttiin.

14.SEURAAVA KOKOUS
Seuraava hallituksen kokous pidetään 2.10.2010 klo 13 Riitta Loikkasen luona Härmäniemessä.

15.KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.02.

Riitta Korhonen      Heli Mäki
Puheenjohtaja        sihteeri