VÄNTTISTEN SUKUSEURA RY                                                               PÖYTÄKIRJA

HALLITUKSEN KOKOUS 3/ 2014–2015

                                                                               

Aika: lauantai 21.3.2015 klo 13

Paikka: Vänttisten kantatila, Elina ja Antti Vänttinen

Läsnä:

Sakari Vänttinen, Marketta Pöllänen, Heimo Pöllänen (puheenjohtaja), Heli Mäki (sihteeri), Tuomo Vänttinen, Pauliina Virransalo, Jaska Vänttinen, Paavo Vänttinen, Jaakko Koponen, Kirsi Laamanen, Anneli Sikanen, Elina Vänttinen, Ilkka Sutinen, Ilkka Vänttinen, Pertti Vänttinen, Annikki Vänttinen , Paavo Valtokari

 

1.   KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.

2.   KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

3.   ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

 

4.   EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

 

Heli Mäki luki kokouksen pöytäkirjan ja se todettiin kokouksen mukaiseksi.

 

5.   TILITILANNE

Sakari Vänttinen kertoi tilitilanteesta; tilillä on 11 700 €, 161 jäsenmaksua maksettu, 13 kirjaa myyty toimintavuoden aikana. Kirjoja jäljellä 120 kpl. Tilanne on hyvä.

6.   WWW-SIVUT

Paavo Valtokari on pyytänyt sukuseuraa miettimään jatkajaa www-sivujen päivittäjälle, jäsenrekisterin ylläpitäjälle ja w-viestin toimitukselle.

---------------------------------------------------------------

Kokous keskeytettiin kahvin ajaksi.

---------------------------------------------------------------

Keskusteltiin tehtävien jakamisesta eri henkilöille; www-sivujen, jäsenrekisterin ja w-viestin osalta. Ostopalvelun käyttäminen on myös mahdollista. Perustetaan työryhmä asioiden edistämiseksi. Heimo Pöllänen alustaa keskustelulla Paavo Valtokarin kanssa. Asialle laaditaan pohjaesitys jo seuraavaan kokoukseen.

7.   SUKUSEURAN ARKISTO JA TUOTTEET

Jaakko Koponen kertoi tilanteesta; arkistoi sitä mukaan kun tavaraa tulee. Arkistosta puuttuu tieto henkilöistä, joille pöytästandardi on luovutettu.

Ilkka Sutinen kertoi tuotetilanteen; koru tulossa avainsymbolista. Heli Mäki ehdotti että yhtenä vuotena (esim. 35-vuotisjuhlavuonna/Suomen 100v. ) sukuseura jakaisi jäsenmaksun maksaneille jonkin pienen sukuseuratuotteen lahjaksi.

8.   W-VIESTI

 

·       Puheenjohtajan palsta - Heimo Pöllänen

·       Sukujuhlat – Sakari Vänttinen

·       Juttu Matti Nissisestä – Marjo Nissinen

·       Ehtookellot-muistelma – Liisa Vänttinen

·       Tavvoo Savvoo – Sakari Vänttinen

·       Mukimainos ja muut myytävät tuotteet

·       Kirjamainos

Sakari Vänttinen ehdotti, että w-viesti jaettaisiin vain jäsenille. Aineiston takaraja 15.4. mennessä.

9.   KESÄN 2015 SUKUJUHLAT

Sakari Vänttinen kertoi ohjelmaluonnoksen:

·       klo 10 hallituksen kokous laivalla

·       klo 11.30 ilmoittautuminen

·       klo 12 laivan lähtö

Aatos Reinikainen soittamassa ruokapalkalla, laivan lähtiessä Ilta Saimaalla

Tervetuloa, Vanhimman valtikka, Wänttisten laulu, puheenjohtajan puhe, musiikkia & yhteislaulua.

Laukansaaressa ruokailu (jos 100 henkilöä), Sakari Vänttinen vetää taukoliikuntaa.

Sukukokous, jonka jälkeen laiva lähtee takaisin, paras hattu palkitaan, kahvit ja arpajaiset.

Ilmoittautumiset Jaska Vänttiselle, Sakari Vänttiselle ja Pertti Vänttiselle

10.          MUUT ASIAT

Jaska Vänttinen esitti, että kantatilalle myönnetty kunniataulun päivitys tehtäisiin. Nyt siitä puutuu kahden viimeisimmän isännän ja emännän tiedot. Jaska valittiin selvittämään asiaa.

Elina Vänttinen kysyi voiko 400-vuotisjuhlista saada videoversiota. Heli Mäki ottaa yhteyttä Yrjö Olkkoseen ja kysyy asiaa.

Paavo Vänttinen kertoi, ettei tahdo jatkaa sukuseuran hallituksessa ensi kesän jälkeen.

11.          SEURAAVA KOKOUS

Seuraava kokous pidetään 8.8.2015 klo 10.

12.          KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.51.

 

Heimo Pöllänen                                               Heli Mäki

puheenjohtaja                                                sihteeri