VÄNTTISTEN SUKUSEURA RY                  PÖYTÄKIRJA

HALLITUKSEN KOKOUS 2/ 2013-2014

                                                                                            

Aika:           21.09.2013 klo 12.00

Paikka:       Pöllästen kota Selkärannantiellä

 

Läsnä:

 

Heimo Pöllänen (pj)

Sakari Vänttinen

Jaakko Koponen

Marketta Pöllänen

Jaska Vänttinen

Pertti Vänttinen

Anneli Sikanen

Riitta Loikkanen

Paavo Vänttinen

Tuomo Vänttinen

Ilkka Vänttinen

Anneli Sikanen

 

PÖYTÄKIRJA

 

1.     KOKOUKSEN AVAUS

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti hallituksen jäsenet tervetulleiksi kodalle.

 

2.     KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

3.     ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

 

4.     HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

 

Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Paavo Vänttinen, sihteerinä jatkaa Heli Mäki ja rahastonhoitajana Sakari Vänttinen

 

5.     EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

 

Edellisen kokouksen pöytäkirja luettiin ja se todettiin kokouksen mukaiseksi.

 

6.     SUKUJUHLAT JA SUKUKOKOUS 2013

 

Todettiin yhteisesti, että juhlat onnistuivat erinomaisesti; keli oli tilatun mukainen, juhlatilat täyttivät tehtävänsä, kukaan 198:sta vieraasta ei ole moittinut järjestelyjä.

Juhlan ohjelma, vierailevat puhujat, muusikot ja oma väki teki juhlasta oikean sukujuhlatapahtuman, kuten pääpuhuja Seppo Kääriäinen asian ilmaisi.

Juhlan kohokohta oli sukukirjan esittely ja julkistaminen. Suku voi olla ylpeä aikaan-saannoksestaan.

Erityiskiitos Helille, Juanille, Paavolle ja artikkeleiden kirjoittajille merkittävästä työpanoksesta kirjan sisällön työstämisestä.

 

7.     TILITILANNE

 

Sakari Vänttinen kertoi tilit tilanteen, tilillä on rahaa kokouspäivänä 7 600 eur.

Paavo Vänttiselle maksetaan kulukorvauksia  400 eur ja annetaan 6 kirjaa.

Juhlateltan runkopuutavara myydään Riitan ja Helin saunaprojektiin.

 

8.     WWW - SIVUT

 

Paavo Valtokari ei ollut läsnä kokouksessa.

Sovittiin, että Helille annetaan käyttöoikeus suvun  www-sivuille.

 

9.     MERKKIPÄIVÄMUISTAMISET

 

Toimitaan vuosikokouksen päätöksen mukaisesti.

Kalevi Sutinen on luovuttanut kaiken materiaalin Ilkka Vänttiselle.

Mietitään mahdollisia uusia muistamistapoja vuosikokoukseen mennessä.

 

10. SUKUSEURAN ARKISTO

 

Jaakko Koponen  totesi seuraavat asiat:

Vuoden – 89 vuosikokouspöytäkirja on löytynyt.

Heli on toimittanut pyydettyä materiaalia arkistoitavaksi

Toimintasuunnitelmat ja talousarviot liitetään jatkossa kokouspöytäkirjoihin ja arkistoidaan

Virallinen arkistointiohjelma on liian jäykkä sukuseuratoimintaan, toteutetaan omaa mallia.

 

11.  SUKUTUTKIMUS- mitä kirjan jälkeen

 

Sovittiin, että vedetään henkeä uurastuksen jälkeen

Kaikki kirjapalautteet ja täydennystiedot toimitetaan keskitetysti Paavo Vänttiselle.

Paavo tekee täydennykset sukutauluihin em. palautteiden pohjalta

Heinäveden tiedoissa puutteita ja pieniä, lähinnä nimiin ja henkilötietoihin liittyviä

asioita

Paavo toivoi uuden henkilön hakua hänen tilalleen vuosikokoukseen mennessä

 

12.  W-VIESTI

 

Aineisto  seuraavaan lehteen 15.11 mennessä Paavo Valtokarille

Sukujuhlakakuista reseptit lehteen ( Marke )

Kirjapalautteista koonta ja juttu Paavo Vänttinnen hoitaa asian

Etusivu ja vuoden 2014 sukukokouspaikan esittely / Hemi

Sukukirjan myynnin edistämiskamppanjaa, esim. joululahjamyynti,  jatkaa  Saku

Kuvia juhlista toimitettava Sakarille. / Marjo

Wänttisten laulun nuotitus pyritään saamaan lehden sivuille, jos mahtuu. Tarvittaessa asia siirretään kevään - 14 lehteen. / Marke

Helin lyhyt  kirja-info lehden sivuille / Heli

Jos kaikki ei sovi lehteen, päätoimittaja riisuu sisältöä ja se sovitetaan seuraavan lehden aineistoksi

 

13.  VUODEN -14 SUKUJUHLAT

 

Sukujuhlat pidetään Joroisten seurakunnan omistamalla leirimajalla Saimaan rannalla.

Väkeä mahtuu tiloihin noin 70 – 80 henkilöä ( ilman telttaa )

Pihoilla ja ympäristössä hyvät ulkoilumahdollisuudet sekä rantasauna

Sukujuhlapäivän teemana on liikunta ja ihmisen hyvinvointi

Mahdollisuus tutustua Järvikylän kartanon salaattituotantoon yrityksen opastuksella.

Ruuat valmistetaan juhlapaikan valmistuskeittiössä, ruokalista sovitaan erikseen.

Koko juhlapaikan vuokra puheenjohtajan saamalla henkilökuntaveloituksella ( n. 80  eur + alv ), muut tiedot W-Viestissä.

 

14.  MUUT ASIAT

 

Vanhojen Vänttisten hautojen hoidosta puhuttiin, Jaska toimii yhdyshenkilönä seurakuntaan päin.

Kirjat on siirretty Navitas 1:n sisävarastoon, vuokraajan kanssa on sovittu, ettei vuok- raa tarvita maksaa. ( tila on lämmin, kuiva ja ilmastoitu.

 

15.  SEURAAVA KOKOUS

 

Seuraava kokous pidetään erikseen sovittavana ajankohtana.

 

16.  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

Kokous päätettiin klo 13.30

 

 

 

Varkaudessa 10.10.2013

 

 

Heimo Pöllänen