VÄNTTISTEN SUKUSEURA R.Y.

HALLITUKSEN KOKOUS 2/ 2007-2008

Aika: 22.9.2007 klo 12

Paikka: Aune ja Jussi Vänttinen Timola

1.KOKOUKSEN AVAUS
Hallituksen puheenjohtaja Marketta Pöllänen avasi kokouksen klo 12.40.

2.KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Läsnä kokouksessa olivat seuraavat hallituksen jäsenet:
Marketta Pöllänen (puheenjohtaja)
Heli Mäki (sihteeri)
Sakari Vänttinen
Kalevi Sutinen
Jussi Vänttinen
Jaska Vänttinen
Paavo Vänttinen
Jaakko Koponen
Riitta Loikkanen
Anneli Sikanen
Elina Nissinen
Riitta Korhonen

3.ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Kokouksen puheenjohtajan Marketta Pölläsen laatima esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4.ja 5. HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Riitta Korhonen, sihteeriksi Heli Mäki ja rahastonhoitajaksi Sakari Vänttinen.

6. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Elina Nissinen luki edellisen kokouksen pöytäkirjan ja todettiin kokouksen mukaiseksi ja hyvänä kuvauksena myös sukujuhlien kulusta.

6.SUKUJUHLAT JA SUKUKOKOUS 2007
Vänttisten sukuseura r.y.:n 25-vuotissukujuhliin osallistui 99 henkilöä. Ohjelmaa ja järjestelyjä kehuttiin erittäin hyviksi. 25-vuotisjuhlat tuottivat tappiota - 93,97 €.

8.TILITILANNE
Käyttötilillä 7999 €
Määräaikaisella 8537 €
YHTEENSÄ 16 536 €

9. WWW-SIVUT
Paavo Valtokari viesti hallitukselle, että hän ottaa mielellään vastaan sivuille tehtäviä muutosehdotuksia.

10.MERKKIPÄIVÄMUISTAMISET
Kalevi Sutinen kertoi muistattavien määrän. Päätettiin, että W-viestiin laaditaan lista yli 80-vuotiaista sukuseuranjäsenistä, koska he ovat vapautettu jäsenmaksuista. Karhulaskuja on mennyt väärille ihmisille ja aiheuttanut noloja tilanteita. Jäsenmaksuun kirjataan vielä maininta yli 80-vuotiaiden ilmaisjäsenyydestä. Lisäksi pyydetään ilmoittamaan niiden ihmisten syntymäaikoja, jotka puuttuvat listalta. Päätettiin selvittää onnittelukorttien ja adressien teettämistä kaikkien sukuseuralaisten käytettäväksi. Tällä hetkellä onnitteluadressi on vain hallituksen käytössä.

11.SUKUSEURAN ARKISTO
Jaakko on järjestellyt hallituksen asiakirjoja.
Pekka Vänttinen on lähettänyt arkistoon Otto Vänttisen haastattelun.
Tapani Vänttisellä on c-kaseteilla suvun jäsenten haastatteluja. Käytiin keskustelua mitä niille tehdään. Jos päädytään litterointiin, on tietosuoja-asiat selvitettävä haastateltujen kohdalta.
Irma Auvisen muistelmien liittämistä arkistoon toivottiin.
Eino A. Vänttisen W-viestiin lähettämä kuva on kadonnut. Kuva etsitään.
Vanhan paikan kuvia päätettiin kopioida arkistoon liitettäväksi.
Myös viirin historiasta kertova juttu liitetään arkistoon.


12.SUKUTUTKIMUS
Paavo kertoi lyhyesti tilanteesta. Piilahti on lähettänyt tarkennuksia aikaisempaan versioon. Aikataulun jäsentämistä sukukirjalle toivottiin.Myös kuvagallerian perustamisesta nettisivuille keskusteltiin. Päätettiin, että jokainen miettii seuraavaan kokoukseen, minkä tyylinen sukukirja olisi Vänttisille sopiva.

13. W-VIESTI
Seuraava W-viesti ilmestyy joulukuun alussa. Keskustelua lehden sisällöstä käytiin. Mahdolliset teemanumerot tulivat esille.

14. KESÄN 2008 SUKUJUHLAT
Anneli Sikanen kertoi tiloista, ruokailuvaihtoehdoista ja ohjelmasta. Majoitusmahdollisuudet selvitetään. Päätettiin, että vanhojen työtapojen näytökset elvytetään.

15. MUUT ASIAT
Hallituksen jäsenten yhteystiedot laitettava ajan tasalle. Tiedot Paavo Valtokarille.
Vänttisten laulun sanat olisi hyvä saada nettisivuille.
Uudet sukuviirit ovat tulleet. Vahvempi materiaali, hinnaksi päätettiin 75 €.

16. SEURAAVA KOKOUS
Seuraava kokous pidetään maaliskuussa. Päivä tarkentuu myöhemmin.
Paikka: seuraava sukujuhlien paikka Sikasten luona.

17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.32.

"ITIKOILLA ILMAN PILAS,
HÄRMÄNIEMEN VÄNTTISILLÄ JA KURALAHDEN TOLVASILLA"