VÄNTTISTEN SUKUSEURA R.Y.

HALLITUKSEN KOKOUS3/2006-2007

Aika: Lauantai 24.3.2007 klo 12.00

Paikka: Marketta ja Heimo Pöllänen, Varkaus
Läsnä: Marketta Pöllänen, Jaakko Koponen, Anneli Sikanen, Riitta Loikkanen, Jaska Vänttinen, Sakari Vänttinen, Elina Nissinen, Jussi Vänttinen, Paavo Vänttinen, Paavo Valtokari ja Kalevi Sutinen.

1.Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen toivottaen läsnä olevat tervetulleiksi kokoukseen.

2.Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3.Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksytty.

4.Edellisten hallituksen kokousten pöytäkirjojen esittäminen ja tarkastaminen
Pöytäkirja luettu kokouksessa ja se todettiin edellisen kokouksen kulun mukaiseksi.

5.Tilitilanne ja jäsenmaksun maksaneiden määrä
24.3.2007 sukuseuran tilillä:
käyttötili: 8761 euroa
m.a.t 8370 euroa
yht. 17132 euroa.
Tähän mennessä tämän vuoden jäsenmaksun on maksanut 173 henkilöä.

6.WEB-sivut
Paavo Valtokari päivittää sivuja sekä Laila Oksasen pyynnöstä myös niin, että Googlesta löytyisi hakusanalla Pekkalantila ja historiikki.Paavo vastaanottaa postia ja tekee tarvittavat muutokset. Mietittiin olisiko sukuseuran web-sivuilla keskustelupalstalle käyttöä? Paavo lupautui suunnittelemaan asiaa.

7.W-viesti
Seuraava w-viesti laitetaan liikkeelle toukokuun puolen välin paikkeilla ja siitä tehdään juhlallisempi versio 25-vuotisjuhlan kunniaksi.Lehden aineistoon tulee ainakin muistokirjoitus sekä kuva Kusti Loikkasesta, pääalueet sukuseuran arkistosta eli pääpiirteittäin mitä se pitää sisällään.
Lehteen laitetaan myös tietoa sukuseuran 25-vuotis juhlasta ruokalistoineen, sekä Paavo Vänttinen muistuttelee taas sukuseuralaisia tutulla lomakkeella.
Mietintämyssyyn nousi myös idea pienestä sukututkimusryhmästä, johon voisi osallistua kiinnostuneet Vänttisten sukujuurten tutkijat. Näin voisi tietoa karttua enemmän ja nopeammin.

8.Sukututkimustilanne
Paavo Vänttinen on kerännyt perusaineistoa. Jäseniltä on tullut mukavasti tietoja omista perheistään. Heinävedeltä on tullut yhteydenottoja Veli Vänttiseltä sekä Pekka Vänttiseltä, jotka tekevät myös sukututkimustyötä. Kari-Matti Piilahdesta ei ole kuulunut, mutta Paavo lupasi olla häneen yhteyksissä.

9.Sukuseuran arkisto
Jaakko totesi, että aika hiljaista arkistoiminen on ollut. Hän toivoisi aineistoa enemmän. Sovittiin, että aineistoa tallennetaan tietokoneelle. Eli hallituksen vuosikokousten pöytäkirjat, toimintasuunnitelma, toimintakertomus talletetaan sukuseuran sivuille.
Sihteeri Heli lähettää Jaakolle kokousten pöytäkirjat, joista Jaakko ottaa kopiot.Riitan ja Sakarin sukuseuralaisiin/sukuseuraan koskevista lehtijutuista otetaan myös kopioita, joita annetaan Jaakolle arkistoitavaksi.

10.Sukuseuran 25-vuotisjuhlat
Juhla pidetään 1.7.2007 Savonlinnassa.
Ohjelmaan kuuluu:
Hallituksen kokous sekä lipun naulaus, oopperajumalanpalvelus Olavinlinnassa,juhlan vietto ravintola Paviljongissa, jossa ruokailu,lipun vihkiminen. Vihkimisen toimittaa pastori Jaana Paju ja lipun kantajana toimii Jaska Vänttinen. Lipun vartijoista päättävät Marketta ja Sakari.
Lisäksi tervehdyspuhe, kuorolaulua, juhlapuhe, näytelmä, vuosikokous,kahvit,arpajaiset sekä haitarimusiikkia ja laulua. Juhlassa lahjoitetaan Mikko Sutiselle sukuseuran pöytäviiri.
Sovittin, että Kalevi laittaa juhlapaikalle tienviitat. Marketta ja Sakari kysyvät juhlapuhujaksi maaherra Pirjo Alakapeeta tai Katri Komia.
Juhlan maksuksi aikuisille 15 euroa, alle 12-vuotiaat 7,5 euroa ja alle 4 vuotiaat ilmaiseksi. Juhlasta laitetaan tiedote Warkauden Lehteen ja Sakari koittaa saada juhlaan myöskin lehtimiehet sekä valokuvaajan. Sukujuhliin ilmottautuminen 20.6.2007 mennessä.

11.Muut asiat:
Sukuhaudat: Seurakunnalta on mahdollista lunastaa itselleen paikka vanhojen Vänttisten hautapaikasta.Nämä ovat siis sukulaisten käytössä. Hautapaikka maksaa 40 euroa.
Sukuyhteisöjentuki: sukuseuralle tulleet sukututkimuslehdet päätettiin peruuttaa.
Vuoden 2008 sukujuhlapaikka: Anneli ja Martti Sikanen, Kuopio.

12.Seuraava kokous
25-vuotisjuhlan kokous pidetään 1.07.2007 klo. 9.00 ravintola Paviljongissa Savonlinnassa.

13.25-vuotisjuhlat kesällä 2007
Hallitus keskusteli alustavasti juhlista. Juhlien varaukset ja ohjelman suunnittelu pyritään aloittamaan riittävän ajoissa. Joitakin kaavailuja hallituksen toimesta on jo tehty. Niihin palataan myöhemmin.

14.Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.25.

Varkaus 25.3.2007 Elina Nissinen
kokouksen sihteeri