VÄNTTISTEN SUKUSEURA R.Y.

HALLITUKSEN KOKOUS 4/2006-2007

Aika: Sunnuntai 1.7.2007 klo 9.00

Paikka: Ravintola Paviljonki Savonlinna

1.Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen toivottaen läsnä olevat tervetulleiksi 25-vuotis juhlakokoukseen.

2.Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Läsnä: Marketta Pöllänen, Heli Mäki, Jussi Vänttinen, Paavo Vänttinen, Jaakko Koponen, Raija Vänttinen, Sakari Vänttinen, Anneli Sikanen, Kalevi Sutinen, Paavo Valtokari, Jaska Vänttinen ja Elina Nissinen.

3.Esityslistan hyväksyminen
Esityslistaan tehtiin muutos, jossa pykälä 5 käsiteltiin pykälän 7 jälkeen, koska sihteeri Heli Mäki pääsi paikalle vasta pykälän 5 jälkeen.

4.Edellisten hallituksen kokousten pöytäkirjojen esittäminen ja tarkastaminen
Puheenjohtaja Marketta Pöllänen luki edellisen kokouksen pöytäkirjan läsnä oleville ja se todettiin kokouksen kulun mukaiseksi.

5.Lipun naulaus
Sukuseuran uuden lipun naulaus alkoi lipun huipusta, arvojärjestyksessä, joten puheenjohtaja aloitti. Naulaus alkoi klo 9.15.Lipun on suunnitellut heraldikko Jukka Suvisaari. Naulaus järjestys: 1. Marketta Pöllänen, puheenjohtaja 2. Sakari Vänttinen, varapuheenjohtaja 3. Jussi Vänttinen 4. Jaska Vänttinen 5. Paavo Valtokari, ATK-vastaava 6. Jaakko Koponen, arkistonhoitaja 7. Anneli Sikanen 8. Elina Nissinen 9. Kalevi Sutinen, tuotemyynti ja merkkipäivät 10. Paavo Vänttinen, sukututkimusvastaava 11. Heimo Pöllänen, tilintarkastaja 12. Raija Vänttinen 13. Martti Sikanen 14. Pirkko Vänttinen 15. Aune Vänttinen 16. Aila Koponen 17. Tiina Vänttinen 18. Sakari Vänttinen 19. Sakari Vänttinen, varapuheenjohtaja. Naulaus oli suoritettu klo 9.20

6. Tilit ja tilinpäätös
Sakari esitteli tilitilanteen. Maksavia jäseniä oli 216 ja jäsenmaksuja kertyi 1517 euroa. Tässä summassa mukana, myös maksuhuomautuksista koostuvia jäsenmaksuja. Sukuseuran tilillä rahaa 16.926,03 euroa. Sakari totesi, että tilitilanne paranee kokoajan.

7.Toimintasuunnitelma 1.5.2007 - 31.5.2008
Puheenjohtaja Marketta Pöllänen luki Wänttisten sukuseura ry:n toimintasuunnitelman läsnä oleville. Tarkoituksena on toimia Vänttisten sukua kokoavana järjestönä. Sukututkimus:
Kari-Matti Piilahti on toimittanut täydennettynä nykyisen sukututkimuksen. Aukkoja vielä on ja tietoja puuttuu. Tiedotustoiminta:
Sukuseuran nettisivuilla sukulistat ovat siellä kävijöiden mielestä mielenkiintoisimmat. Kävijöitä sivuilla on ympäri maailmaa. Korjauksiakin tietoihin on tullut. Hallitus sopi että pieni porukka kokoontuu jossain vaiheessa keräämään ja selvittelemään jäsenten syntymäaikoja, joita tarvitsevat ainakin Paavo Vänttinen, Sakari Vänttinen sekä Paavo Valtokari.
Todettiin, että kolmasosa sukujuhliin ilmoittautujista, ilmoittautuu netin kautta. Joten netti sivuihin panostetaan.

8.Toimintakertomus 1.6.2006 - 31.5.2008
Sihteeri Heli Mäki luki läsnä oleville toimintakertomuksen ja se hyväksyttiin.

9.Jäsen- ja liittymismaksu 1.6.2007 - 31.5.2008
Hallitus päätti poistaa liittymismaksun (1 euro) ja nostaa jäsenmaksun 7 eurosta 10 euroon.

10.Talousarvio 1.6.2007 - 31.5.2008
Jäsenmaksujen (216x10 €) ansiosta sukuseuran talousarvio on kasvussa, entisestä 1.400 eurosta tulevaan 2.000 euroon.

11.Sukukokous ja sukujuhlat vuonna 2007
Sukukokous pidettiin siis 1.7.2007 klo 9.00 ravintola Paviljongissa, Savonlinnassa.
Sukujuhlat alkoivat oopperajumalanpalveluksella Olavinlinnassa klo 11.00. Sukuseuralaisille oli varattu omat paikat ja Heimo Pöllänen oli ohjaamassa sukuseuralaisia oikeille paikoille.
Olavinlinnan jälkeen siirryimme ravintola Paviljonkiin, jossa juhlamme jatkui seuraavasti:
Sakari ja Marketta toivotti sukuseuralaiset tervetulleiksi ja pidimme hiljaisen hetken sukuseurasta poisnukkuneiden muistoksi.Lauloimme Vänttisten laulun ja lauluntekijä Mikko Sutinen, joka oli paikalla palkittiin Vänttisten sukuseuran pöytästandardilla. Pöytiin oli jaettu kaikille sanat Vänttisten lauluun ja nuotit sekä sanat lauluihin: Suomalainen rukous, Soi kunniaksi luojan, Kotimaani ompi Suomi sekä Savolaisen laulu. Laulujen säestäjänä sekä taustamusiikista vastaavana toimi Esko Nissinen, haitarillaan.
Sitten ohjelmassa seurasi ruokailu, jossa valinnan varaa riitti. Ruoka oli todella hyvää. Ruokailun yhteydessä seurustelua.
Ruokailun jälkeen alkoi varsinainen juhla. Anna-Liisa Huhtiniemi luki rukouksen ja raamatunlauseita meille luki Tapani Vänttinen.Sitten vuorossa oli ainutlaatuinen tapahtuma, kun pastori Jaana Paju vihki ja siunasi sukuseuramme lipun. Lipunkantajana toimi Jaska Vänttinen ja lippuvartijoina Annikki Vänttinen ja Heli Mäki.
Tämän jälkeen Marketta piti tervehdyspuheen. Puheessa muisteltiin sukuseuran mennyttä aikaa ja toivottiin menestystä tulevaisuuteen. Tunnelma oli liikuttunut ja iloinen, siitä mitä kaikkea näihin vuosiin on mahtunut ja mihin sukuseura on tähän asti päässyt.
Seuraavaksi meitä viihdytti Savonlinnan Osuuspankin Elohopeakuoro lauluilla: "Ystävän laulu", "Testamentti lapsenlapselle" sekä "Tämä taivas, tämä maa", jossa myös varapuheenjohtaja Sakari Vänttinen lauloi. Kuoron johtajana toimi Sinikka Taskinen.
Juhlapuheen piti meille kansanedustaja Katri Komi.
Kaikki puheenpitäjät: Pastori Jaana Paju, puheenjohtaja Marketta Pöllänen ja kansanedustaja Katri Komi olivat paneutuneet ajatuksella puheisiinsa ja ne toivat hyvän, liikuttuneen ja iloisen mielen kuulijoille.
Puheen jälkeen runoelmaa: Marja-Liisa Vartion häät. Lausujana Maire Makkonen ja morsiamena esiintyi yllätyksellisesti sihteeri Heli Mäki.
Juhlaesiintyjät palkittiin savolaisittain ruisleivällä ruusun sijaan. Ruisleivät saivat tyytyväisen vastaanoton.
Seuraavaksi laulettiin yhteislauluna "Kotimaani ompi Suomi" ja Paavo Vänttinen luki sukuseuralle tulleet onnittelukortit.
Nyt oli vuorossa 25-vuotis juhlakokous. Puheenjohtajina toimivat Marketta Pöllänen ja Riitta Korhonen. Sihteerinä Heli Mäki.
Tämän jälkeen kahviteltiin ja pidettiin perinteiset arpajaiset.
Juhlava, ainutlaatuinen ja ikimuistoinen 25-vuotisjuhla päätettiin Savolaisen lauluun.

12. Hallituksen erovuoroiset jäsenet ja varajäsenet.
Heikki Vänttinen pieksämäeltä halusi erota hallituksesta huonon vointinsa takia. Tilalle äänestettiin Riitta Korhosta, joka valittiin Heikki Vänttisen tilalle hallitukseen. Muut erovuoroiset jäsenet jatkavat edelleen hallituksessa.

13.Muut asiat
Seuraava sukukokouspaikka, kesä 2008.
Sukukokouspaikaksi on valittu Anneli ja Martti Sikasen maalaispaikka kotiseutumuseoineen Kuopion Humalajoella 2.8.2007 lauantaina. Paikalle saapuu myös viihdetaiteilija Erkki Liikanen.
Marketta Pöllänen otti esille mielenkiintoisen asian, jossa hallitus pohtii vanhojen Vänttisten sukunimien mahdollista käyttöönottamista. Sukunimiä on useita, joten hallitus valitsee pari sopivaa nimeä, joista nimenvaihdosta haluava voi valita itselleen sopivan. ( Ellei nimet ole suojattu.) Tämä asia on vasta mietintäasteella. Asiasta keskustellaan varmasti seuraavissa kokouksissa.

14. Seuraava kokous
22.9.2007 klo 12.00 Jussi ja Aune Vänttinen, Timola.

15. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.15

Varkaus 7.7.2007
Elina Nissinen