VÄNTTISTEN SUKUSEURA RY

HALLITUKSEN KOKOUS 3 /2013-2014                             Pöytäkirja

Aika: 29.3.2014 klo 13

Paikka: Liikennekeskus Jaripekka, Joroinen

Läsnä: 

Heimo Pöllänen (puheenjohtaja), Heli Mäki (sihteeri), Jaska Vänttinen, Jaakko Koponen, Paavo Valtokari, Kirsi Laamanen ja Sakari Vänttinen

 

1.     KOKOUKSEN AVAUS

 

Kokous avattiin klo 13.00.

 

2.     LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi. Todettiin yhteisellä päätöksellä, että kokous on päätösvaltainen.

 

3.     ESITYSLISTA

 

Kokouksen esityslista hyväksyttiin.

 

4.     EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

 

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. Keskusteltiin verkkosivujen käyttöoikeudesta, tilanne päätettiin säilyttää ennallaan.

 

5.     SUKUJUHLAT 9.8.2014

 

-        Heimo Pöllänen, Sakari Vänttinen ja Paavo Valtokari olivat käyneet katsomassa ennen kokousta sukukokouspaikkaa Joroisen seurakuntamajaa.

-        Järvikylän kartanon vierailusta keskusteltiin, sopiiko ohjelmaan?

-        Teemalla liikunnallinen sukujuhla, Saku kertoi suunnitellusta ohjelmasta.

-        Asahi, pelejä, leikkejä, Kirsi ja Elina ottavat vastuulleen pelien ja leikkien vetämisen. Kaikki osallistuvat ohjelmaan, eivät vain lapset.

-        Osanottomaksuksi päätettiin 15€, alle 12-vuotiaat ilmaiseksi.

 

 

 

 

6.     TILITILANNE

 

Sakari Vänttinen kertoi tilitilanteesta: Käyttötilillä 11 188,97 euroa, maksetaan veroa 877 euroa.

Jäsenmaksuja 178 kpl kokouspäivään mennessä.

Kirjoja on myyty 185 kpl etukäteishintaan 35 €, 102 kpl 50€, kirjoja on myyty 287 kpl kaikkiaan. 190 kpl varastossa.

Sakari Vänttinen ehdotti, että kirjaa myytäisiin alennetulla hinnalla. Heli Mäki esitti, ettei kirjan hintaa alennettaisi, koska julkaisusta ei ole kuin 7 kk. Alehinta laskee kirjan arvokkuutta ja välittää väärän viestin myös niille, jotka ovat ostaneet kirjan täydellä 50 € hinnalla. Päätettiin, ettei kirjaa myytäisi alennetulla hinnalla.

 

7.     W-VIESTI, VERKKOSIVUT JA TUOTTEET

 

21.4. aineistot Paavo Valtokarille.

-        Pj:n etusivu (Heimo)

-        Sukujuhlien ohjelma (Sakari)

-        Sukukirjan mainos (sama kuin edellinen)

-        Kartta ja ajo-ohjeet (Paavo Valtokari)

-        Vänttisten laulu sanat ja nuotitus (Marketta)

-        Merkkipäivien muistamiset: Vaakuna ja sen vieressä onnitteluteksti

Verkkosivuilta on poistettu keskustelupalsta vähäisen käytön vuoksi.

Sukuseuran uudeksi myyntituotteeksi on ehdotettu mukia. Ilkka Sutinen velvoitettaan selvittämään asiaa ja tekemän kustannuslaskelman. Heimo Pöllänen ottaa yhteyttä Ilkkaan.

Jaakko kertoi lyhyesti arkiston tilanteesta. Heli Mäki toimitti muutamia puuttuvia asiakirjoja arkistoitavaksi.

 

10. MUUT ASIAT

Sukujuhlien 2015 paikka tulisi laittaa etsintään. keskusteltiin Tallinnan risteilystä yhtenä vaihtoehtona ja Harjurannan kylätupa voisi myös toimia sukukokouspaikkana.

Heimo Pöllänen ilmoitti, ettei halua jatkaa enää puheenjohtajana.

 

11. SEURAAVA KOKOUS

 

Seuraava kokous 9.8.2014 klo 9 Joroisten seurakunnanmajalla.

 

11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

Kokous päätettiin klo 14.05.