VÄNTTISTEN SUKUSEURA R.Y. PÖYTÄKIRJA

HALLITUKSEN KOKOUS 2/ 2012-2013

Aika: 29.9.2012 klo 10.00

Paikka: Marketta ja Heimo Pölläsen kesämökki Lypsykallio, Härmäniemi

Läsnä:

Heimo Pöllänen (pj)
Sakari Vänttinen
Marketta Pöllänen
Heli Mäki
Kalevi Sutinen
Paavo Valtokari
Elina Vänttinen
Paavo Vänttinen
Jaakko Koponen
Pertti Vänttinen
Pauliina Virransalo
Tuomo Vänttinen

1. KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja Heimo Pöllänen avasi kokouksen klo 10.30..

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi  ja päätösvaltaiseksi.

3. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Esityslista hyväksyttiin  kokouksen työjärjestykseksi. Muihin asioihin lisättiin kantatilan iänmääritykseen liittyvät asiat, viirin luovutus.

4. HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: VARAPUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN JA RAHASTONHOITAJAN VALINTA
Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Paavo Väntttinen
Sihteeriksi valittiin Heli Mäki
Rahastonhoitajaksi valittiin Sakari Vänttinen

5. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Sihteeri HeliMäki luki edellisen kokouksen pöytäkirjan ja se todettiin kokouksen mukaiseksi.

6.SUKUJUHLAT JA SUKUKOUS 2012
Sukujuhliin osallistujamäärä oli 60. Juhlapuhujan Martti Issakaisen puhe oli hyvä. Ruoka oli hyvää ja mukana oli paljon uusia osallistujia. Valamon esittely oli hyvä ja yhteistyö Valamon kanssa toimi hyvin ja ansaitsee suuret kiitokset. Sukujuhlassa esiintynyttä suhtautumista lasten läsnäoloon pidettiin valitettavana ja jatkossa sellaista ei saa tapahtua. Sukujuhlat ovat koko perheen tapahtuma, joihin lapset ovat enemmän kuin tervetulleita.

7. TILITILANNE
Rahastonhoitaja Sakari Vänttinen kertoi tilitilanteesta: käyttötilillä 7239,04 euroa ja määräaikaisella säästötilillä 9118,12 euroa. ELY-keskukselta on tullut avustus rakennusperinnön hoitoon.

8. SUKUKIRJAN TILANNE
Heli Mäki kertoi lyhyesti sukukirjan kirjoitustilanteesta. Tällä hetkellä  valmiina on päällisin puolin neljä (viisi) lukua. Kappaleisiin on alustavasti valittu kuvitus ja taitto aloitetaan lähiaikoina.
Ennakkomyynti on 79 kpl tähän mennessä, joista 21 on maksettu. Tilaajille lähetetään tilinsiirtolomake.
Antti Aho Warkauden Lehdestä luvannut tehdä jutun sukukirjasta. Heinäveden Lehteen ja Soisalon Seutuun tehdään myös juttu.

9. W-VIESTI JA VERKKOSIVUT
Verkkosivulle laitetaan sukukirjan mainos, hinnat ja yhteystiedot. Tilaukset Sakarille.
W-Viesti valmiiksi marraskuun puoleen väliin mennessä, jotta sukukirjan ennakkomyyntiin jää aikaa.
10. MERKKIPÄIVÄT, TUOTTEET JA ARKISTO
Kalevi Sutinen kertoi, että 21 sukuseuran jäsentäon muistettu.Keskusteltiin jäsenrekisterin ylläpidosta ja kuinka tiedot tallentuvat ja päivittyvät.
Pöytäkirjan liitteet sihteeri toimittaa nipussa arkistoonmyöhemmin. Arkistoon ei ole viime aikoina kertynyt paljon materiaalia.
400-vuotisjuhlaan kehitetään jokin tuote (tuoppi, t-paita tms), jota myydään.

11. 400-VUOTISJUHLAT JA SUKUJUHLA KESÄLLÄ 2013
Juhlapuheen pitäjästä keskustelua: Seppo Kääriäinen (Sakari kysyy). Lokakuun aikana laaditaan sukujuhlille kustannusarvio. Keskustelua ruokailun laadusta;  päätettiin perinteistäruokaa. Elina pitää tervetuliaistervehdykset. Kantatilan tupa ja pihapiiri ovat käytetössä. Aittoihin pääsee myös.
Kari Iivarinen ei pääse sukujuhlaan, on kesälomalla.
Kutsutaanko Pohjois-Savon ELY-keskuksen edustaja sukujuhlaan?

12. MUUT ASIAT
Heli Mäki lähetti ELY-keskukselle raportin ajoituksesta ja selvityksen kantatilan historiasta sekä pihapiiristä (sukukirjan luku 2) Selvitys sai positiivisen palautteen.
Riitta Korhonen ei ollut Valamossa vastaanottamassa sukustandardia, Jaakko Koponen sai tehtäväkseen luovuttaa sen jälkikäteen.Jaakko kertoi tapahtumasta.

13. SEURAAVA KOKOUS
Seuraava kokous pidetään kantatilalla Vanhallapaikalla 23.3.2012 klo 12

14.  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.10.