VÄNTTISTEN SUKUSEURA R.Y.

VUOSIKOKOUS 2007

1.KOKOUKSEN AVAUS
Hallituksen puheenjohtaja Marketta Pöllänen avasi kokouksen klo 16.30.

2.KOKOUKSEN PUHEENJOHTAAN VALINTA
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Riitta Korhonen.

3.KOKOUSEN SIHTEERIN JA KAHDEN PÖYTÄKIRJAN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
Sihteeriksi valittiin Heli Mäki, pöytäkirjantarkastajiksi Arvi Huhtiniemi ja Liisa Vänttinen, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

4.KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokouksesta on asianmukaisesti ilmoitettu, joten kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5. ESITETÄÄN TOIMINTAKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 2006-2007
Sihteeri Heli Mäki luki toimintakertomuksen (liite 1) ja se hyväksyttiin.

6. ESITETÄÄN TILIT, TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO
Sakari Vänttinen esitteli tilinpäätöksen ja tilintarkastajien kertomuksen.

7. VAHVISTETAAN TILINPÄÄTÖS JA PÄÄTETÄÄN VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ HALLITUKSELLE JA MUILLE TILIVELVOLLISISILLE
Vahvistettiin tilinpäätös ja vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

8. PÄÄTETÄÄN JÄSEN- JA LIITTYMISMAKSUKSEN SUURUUS
Hallituksen esitys vuosikokoukselle jäsen- ja liittymismaksun nostamista 10 € ja liittymismaksun poistamista. Esitys hyväksyttiin.

9. VALITAAN KAKSI TILINTARKASTAJAA JA VARATILINTARKASTAJAT
Tilintarkastajiksi valittiin Heimo Pöllänen ja Olli Räisänen. Varalle valittiin Pertti Vänttinen ja Jorma Vänttinen.

10. VALITAAN HALLITUKSEN EROVUOROISET JÄSENET JA VARAJÄSENET EROVUOROISTEN TILALLE
Heikki Vänttinen ilmoitti luopuvansa paikastaan ja hänen tilalleen valittiin Riitta Korhonen. Muut erovuoroiset valittiin jatkamaan tehtävässään.

11. HYVÄKSYTÄÄN TOIMINTASUUNNITELMA SEURAAVALLE TOIMINTAKAUDELLE 1.6.2006-31.5.2007
Marketta Pöllänen luki toimintasuunnitelman (liite 2). Kari-Matti Piilahden terveiset välitettiin sukukokous väelle. Paavo Valtokari kertoi lyhyesti WWW-sivujen toiminnasta ja Paavo Vänttinen omasta tutkimustoiminnastaan. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin.

12. HYVÄKSYTÄÄN TALOUSARVIO 1.6.2007-31.5.2008
Sakari Vänttinen esitteli talousarvion seuraavalle toimintakaudelle (liite 3) ja se hyväksyttiin.

13. MUUT ASIAT
Keskusteltiin käyttöönotettavista sukuniemen vanhimmista versioista. WWW-sivujen toimivuutta ja W-viestiä kehuttiin.

14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.05.

Riitta Korhonen puheenjohtaja
Heli Mäki sihteeri

Liisa Vänttinen pöytäkirjantarkastaja
Arvi Huhtiniemi pöytäkirjantarkastaja