VÄNTTISTEN SUKUSEURA R.Y.

VUOSIKOKOUS 2008

Aika: 2.7.2008 klo 14.30

Paikka: Anneli ja Martti Sikanen, Hiltulanlahti, Kuopio

1.KOKOUKSEN AVAUS
Hallituksen puheenjohtaja Marketta Pöllänen avasi kokouksen klo 14.30.

2.KOKOUKSEN PUHEENJOHTAAN VALINTA
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heimo Pöllänen.

3.KOKOUSEN SIHTEERIN JA KAHDEN PÖYTÄKIRJAN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
Sihteeriksi valittiin Heli Mäki, pöytäkirjantarkastajiksi Pekka Vänttinen ja Liisa Huhtiniemi, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

4.KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokouksesta on asianmukaisesti ilmoitettu, joten kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5. ESITETÄÄN TOIMINTAKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 2007-2008
Sihteeri Heli Mäki luki toimintakertomuksen (liite 1) ja se hyväksyttiin.

6. ESITETÄÄN TILIT, TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO
Marketta Pöllänen esitteli Sakari Vänttisen laatiman esityksen mukaan tilinpäätöksen ja tilintarkastajien kertomuksen.

7. VAHVISTETAAN TILINPÄÄTÖS JA PÄÄTETÄÄN VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ HALLITUKSELLE JA MUILLE TILIVELVOLLISISILLE
Vahvistettiin tilinpäätös ja vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

8. PÄÄTETÄÄN JÄSEN- JA LIITTYMISMAKSUKSEN SUURUUS
Hallituksen esitys vuosikokoukselle jäsen- ja liittymismaksun säilyttämistä 10 €:ssa ja liittymismaksun poistamista. Esitys hyväksyttiin.

9. VALITAAN KAKSI TILINTARKASTAJAA JA VARATILINTARKASTAJAT
Tilintarkastajiksi valittiin Heimo Pöllänen ja Olli Räisänen. Varalle valittiin Pertti Vänttinen ja Jorma Vänttinen.

10. VALITAAN SUKUSEURALLE ESIMIES
Marketta Pöllänen alusti uuden esimiehen valintaa ja kiitti sukuseuraa menneistä vuosista. Hallitus esitti vuosikokoukselle Riitta Korhosen valitsemista sukuseuran seuraavaksi esimieheksi. Esitys hyväksyttiin. Marketta Pöllästä muistettiin lahjalla, jonka luovuttivat sukuseuran puolesta Kalevi Sutinen ja Riitta Korhonen.

11. VALITAAN HALLITUKSEN EROVUOROISET JÄSENET JA VARAJÄSENET EROVUOROISTEN TILALLE
Maritta Lehikoinen ilmoitti luopuvansa paikastaan ja hänen tilalleen valittiin Tuomo Vänttinen Mikkelistä. Raija Vänttinen niin ikään oli ilmoittanut luopuvansa paikastaan, hänen tilalleen valittiin Airi Rossi Rantasalmelta. Muut erovuoroiset valittiin jatkamaan tehtävässään.

12. HYVÄKSYTÄÄN TOIMINTASUUNNITELMA SEURAAVALLE TOIMINTAKAUDELLE 1.6.2008-31.5.2009
Marketta Pöllänen luki toimintasuunnitelman (liite 2). Paavo Vänttinen ja Jaakko Koponen käyttivät puheenvuoron kertoen omasta toiminnastaan. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin.

13. HYVÄKSYTÄÄN TALOUSARVIO 1.6.2008-31.5.2009
Marketta Pöllänen esitteli Sakari Vänttisen laatiman talousarvion seuraavalle toimintakaudelle (liite 3) ja se hyväksyttiin.

14.MUUT ASIAT
Hallitus esitti seuraavaksi vuosikokouksen pitopaikaksi Varkautta. Esitys hyväksyttiin.

15.KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.03.

Heimo Pöllänen puheenjohtaja
Heli Mäki sihteeri

Liisa Huhtiniemi pöytäkirjantarkastaja
Pekka Vänttinen pöytäkirjantarkastaja