VÄNTTISTEN SUKUSEURA R.Y.

VUOSIKOKOUS 2009

Aika: 08.08.2009 klo 13.00

Paikka: Varkaus Ev.lut Pääkirkon Seurakuntasali

1.KOKOUKSEN AVAUS
Hallituksen puheenjohtaja Riitta Korhonen avasi kokouksen

2.KOKOUKSEN PUHEENJOHTAAN VALINTA
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heimo Pöllänen.

3.KOKOUSEN SIHTEERIN JA KAHDEN PÖYTÄKIRJAN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
Sihteeriksi valittiin Jaakko Koponen, pöytäkirjantarkastajiksi Riitta Loikkanen ja Liisa Huhtiniemi, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

4.KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokouksesta on asianmukaisesti ilmoitettu W-Viestissä 15.05.2009, joten kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5.ESITETÄÄN TOIMINTAKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 2008-2009
Kokouksen sihteeri luki toimintakertomuksen (liite 1) ja se hyväksyttiin.

6. ESITETÄÄN TILIT, TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO
Sakari Vänttinen esitteli tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon.

7. VAHVISTETAAN TILINPÄÄTÖS JA PÄÄTETÄÄN VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ HALLITUKSELLE JA MUILLE TILIVELVOLLISISILLE
Vahvistettiin tilinpäätös ja vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

8. PÄÄTETÄÄN JÄSENMAKSUKSEN SUURUUS
Jäsenmaksun suuruus säilytetään 10 €:ssa. Yli 80-vuotiaat ovat vapautettu jäsenmaksusta, mutta voivat halutessaan tukea toimintaa lahjoituksen omaisesti.

9. VALITAAN KAKSI TILINTARKASTAJAA JA VARATILINTARKASTAJAT
Tilintarkastajiksi valittiin Olli Räisänen ja Heimo Pöllänen. Varalle valittiin Pertti Vänttinen ja Jorma Vänttinen.

10. VALITAAN SUKUSEURALLE ESIMIES
Sukuseuran esimiehenä jatkaa Riitta Korhonen.

11. VALITAAN HALLITUKSEN EROVUOROISET JÄSENET JA VARAJÄSENET EROVUOROISTEN TILALLE
Erovuoroiset hallituksen jäsenet ja erovuoroiset hallituksen varajäsenet valittiin jatkamaan tehtävässään.(liite 2)

12. HYVÄKSYTÄÄN TOIMINTASUUNNITELMA SEURAAVALLE TOIMINTAKAUDELLE 1.6.2009-31.5.2010
Kokouksen sihteeri luki toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin.(liite 3)

13. HYVÄKSYTÄÄN TALOUSARVIO 1.6.2009-31.5.2010
Sukuseuran puheenjohtaja Riitta Korhonen esitteli talousarvion. Talousarvio hyväksyttiin.(liite 4)

14.MUUT ASIAT
Seuraavaksi vuosikokouksen pitopaikaksi esitettiin Joensuuta ja Varkautta lähiseutuineen. Hallituksen esitys kokouspaikaksi oli Varkauden seutu. Hallituksen esitys hyväksyttiin. Marketta Pöllänen kertoi suvun vanhan sukunimen Wäntin sekä kaksoisveen (W) mahdollisesta käytöstä.

15.KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.45.

Heimo Pöllänen puheenjohtaja
Jaakko Koponen sihteeri

Liisa Huhtiniemi pöytäkirjantarkastaja
Riitta Loikkanen pöytäkirjantarkastaja