VÄNTTISTEN SUKUSEURA RY                             Pöytäkirja

Vuosikokous 2014                          

Aika: 9.8.2014 klo 14.30

Paikka: Seurakuntamaja Joroinen

 

1. KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtaja Heimo Pöllänen avasi kokouksen klo 14.30.
 

2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jussi Vänttinen.

3. KOKOUKSEN SIHTEERIN JA KAHDEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKIJAN VALINTA

Sihteeriksi valittiin Marjo Nissinen, pöytäkirjantarkastajiksi Anna-Liisa Huhtiniemi ja Arvi Huhtiniemi, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

4. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouksesta on sääntöjen mukaisesti ilmoitettu, joten kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5. ESITETÄÄN TOIMINTAKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 2013-2014

Heimo Pöllänen luki toimintakertomuksen (liite 1) ja se hyväksyttiin.

6.ESITETÄÄN TILIT; TILINPÄÄTÖS JA TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNTO

Sakari Vänttinen esitteli tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien kertomuksen.

   7. VAHVISTETAAN TILINPÄÄTÖS JA PÄÄTETÄÄN VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ HALLITUKSELLE JA MUILLE TILIVELVOLLISILLE

Vahvistettiin tilinpäätös ja vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

8. PÄÄTETÄÄN JÄSENMAKSUN SUURUUS

 Hallitus esitti vuosikokoukselle jäsenmaksun säilyttämistä 10 eurossa. Esitys hyväksyttiin.

9. VALITAAN KAKSI TOIMINNANTARKASTAJAA JA VARATOIMINNANTARKASTAJAT

Toiminnantarkastajiksi valittiin Jussi Vänttinen (Leppävirta) ja Sirkka Juutilainen (Varkaus), varalle valittiin Jorma Vänttinen (Savonlinna) ja Pertti Vänttinen (Heinävesi).

10. VALITAAN HALLITUKSEN JÄSENET JA VARAJÄSENET EROVUOROISTEN TILALLE

Kaikki varsinaiset erovuoroiset hallituksen jäsenet ja varajäsenet valittiin jatkamaan tehtävässään.

11. HYVÄKSYTÄÄN TOIMINTASUUNNITELMA SEURAAVALLE TOIMINTAKAUDELLE 1.6.2014 - 31.5.2015

   Heimo Pöllänen luki toimintasuunnitelman (liite 3) seuraavalle toimintakaudelle. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin.

12. HYVÄKSYTÄÄN TALOUSARVIO 1.6.2014 - 31.5.2015

    Sakari Vänttinen esitteli talousarvion seuraavalle toimintakaudelle (liite 2) ja se hyväksyttiin.

13. MUUT ASIAT

 Vuosikokous- ja sukujuhlaväki tykästyivät sukujuhlapäivän urheilulliseen teemasisältöön. Sakari Vänttinen kertoi seuraavan vuoden sukujuhlaideasta. Päivään sisältyy neljän tunnin risteily Savonlinnassa,  ohjelmassa on rantakalaa ja kahvitarjoilu. Lisäksi ohjelmassa on mm. musiikkia ja vuosikokous. Esitys hyväksyttiin.

 

Keskusteltiin suvun kantaisien haudoista ja niiden hoidosta. Keskusteltiin, että tehtävä ei voi olla yhden tai muutaman henkilön vastuulla. Anna-Liisa Huhtiniemi esitti, että paljon hautoja hoitaneelle Riitta Loikkaselle maksettaisiin työtä vastaava korvaus. Vuosikokouskeskustelussa tuli myös esille, että hyvä ratkaisu olisi tehdä päätös hoidon antamisesta seurakunnalle. Hallitus tekee päätöksen asiasta.

 

Heimo Pöllänen kertoi hallituksen perustamasta toimikunnasta, joka selvittää, mitä tuotteita sukuseuralla on myynnissä. Sakari Vänttinen mainitsi hallituksen päätöksestä, että jos sukuseuralaiset saavat myydyksi kaksi sukukirjaa, ne voidaan myydä viisi euroa halvemmalla eli 45 eurolla. Yleiskeskustelussa todettiin, että jokainen voi tehdä kirjojen myyntityötä omien ystäviensä ja tuttaviensa kanssa. Kirjoja on myymättä noin 220 kappaletta. Syyskuussa pidetään hallituksen kokous, jossa keskustellaan myös suvun perintöön liittyvistä miustelmista.

 

14.     KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

Puheenjohtaja pääti kokouksen klo 15.15

 

  

     Jussi Vänttinen                                        Marjo Nissinen