VÄNTTISTEN SUKUSEURA R.Y.

VUOSIKOKOUS 2010

Aika: 14.08.2010 klo 15.00

Paikka: Juhlapalvelu Sirkka Kinnunen, Leppävirta

1.KOKOUKSEN AVAUS
Hallituksen puheenjohtaja Riitta Korhonen avasi kokouksen kello 15.00

2.KOKOUKSEN PUHEENJOHTAAN VALINTA
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jussi Vänttinen.

3.KOKOUSEN SIHTEERIN JA KAHDEN PÖYTÄKIRJANTARKISTAJAN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
Sihteeriksi valittiin Heli Mäki, pöytäkirjantarkastajiksi Aune Vänttinen ja Riitta Loikkanen, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

4.KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokouksesta on asianmukaisesti ilmoitettu, joten kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5.ESITETÄÄN TOIMINTAKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 2010-2011
Sihteeri Heli Mäki luki toimintakertomuksen (liite 1) ja se hyväksyttiin.

6. ESITETÄÄN TILIT, TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO
Sakari Vänttinen esitteli tilinpäätöksen ja tilintarkastajien kertomuksen.

7. VAHVISTETAAN TILINPÄÄTÖS JA PÄÄTETÄÄN VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ HALLITUKSELLE JA MUILLE TILIVELVOLLISISILLE
Vahvistettiin tilinpäätös ja vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

8. PÄÄTETÄÄN JÄSENMAKSUKSEN SUURUUS
Hallituksen esitys vuosikokoukselle jäsen- ja liittymismaksun säilyttämistä 10 €:ssa. Esitys hyväksyttiin.

9. VALITAAN KAKSI TILINTARKASTAJAA JA VARATILINTARKASTAJAT
Tilintarkastajiksi valittiin Heimo Pöllänen ja Olli Räisänen. Varalle valittiin Pertti Vänttinen ja Jorma Vänttinen.

10. VALITAAN SUKUSEURALLE ESIMIES
Hallitus esitti vuosikokoukselle Riitta Korhosen valitsemista jatkamaan sukuseuran esimiehenä. Esitys hyväksyttiin.

11. VALITAAN HALLITUKSEN EROVUOROISET JÄSENET JA VARAJÄSENET EROVUOROISTEN TILALLE
Jussi Vänttisen tilalle varsinaiseksi jäseneksi valittiin Jaakko Koponen ja Heimo Vänttisen tilalle Elina Vartiainen. Jaakko Koposen tilalle varajäseneksi valittiin Pauliina Virransalo ja Airi Rossin tilalle valittiin varajäseneksi Ilkka Vänttinen. Muut erovuoroiset valittiin jatkamaan tehtävässään.

12. HYVÄKSYTÄÄN TOIMINTASUUNNITELMA SEURAAVALLE TOIMINTAKAUDELLE 1.6.2010-31.5.2011
Heli Mäki luki toimintasuunnitelman (liite 2). Paavo Vänttinen käytti puheenvuoron kertoen sukukirjaa varteen kerättävästä materiaalista. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin.

13. HYVÄKSYTÄÄN TALOUSARVIO 1.6.2010-31.5.2011
Sakari Vänttinen esitteli talousarvion seuraavalle toimintakaudelle (liite 3) ja se hyväksyttiin.

14.MUUT ASIAT
Lyhyesti kerrottiin suunnitelmasta sukukirja toteuttamiseksi. Vuosikokous väkeen vedottiin tarinoiden, kirjoitusta, valokuvien yms. keräämiseksi kirjaa varten.
Hallitus esitti, että seuraavaksi vuosikokouksen pitopaikan valitsee hallitus seuraavassa kokouksessaan. Ehdolla olevat paikat esiteltiin lyhyesti. Myös Rantasalmi sai kannatusta. Esitys hyväksyttiin.
Aune Vänttinen kertoi lopuksi vitsin.

15.KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.55.

Jussi Vänttinen   puheenjohtaja     Heli Mäki   sihteeri

Aune Vänttinen   pöytäkirjantarkastaja     Riitta Loikkanen   pöytäkirjantarkastaja