VÄNTTISTEN SUKUSEURA RY                     PÖYTÄKIRJA

VUOSIKOKOUS 2013

                                                                                              

 

Aika: 10.8.2013 klo 15.30

Paikka: Kantatilalla, Härmäniemessä

                  

1.    KOKOUKSEN AVAUS

 

Hallituksen puheenjohtaja Heimo Pöllänen avasi kokouksen klo 15.30.

 

2.    KOKOUKSEN PUHEENJOHTAAN VALINTA

 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sakari Vänttinen.

 

3.    KOKOUSEN SIHTEERIN JA KAHDEN PÖYTÄKIRJAN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

 

Sihteeriksi valittiin Heli Mäki, pöytäkirjantarkastajiksi Arvi Huhtiniemi ja Tellervo Sillanpää, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

 

4.    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

Kokouksesta on asianmukaisesti ilmoitettu, joten kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Tässä esityslistan kohdassa muistettiin sukuseuran aktiiveja pöytästandareilla. Standardit luovutettiin Riitta Loikkaselle, Jussi Vänttiselle, Antti ja Elina Vänttiselle, Anneli Sikaselle ja Heimo Pölläselle.

 

Jussi ja Aune Vänttinen luovuttivat Petter ja Albin Vänttiselle kuuluneen vanhan perheraamatun Antti ja Elina Vänttiselle.

 

5. ESITETÄÄN TOIMINTAKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 2012–2013

 

Sihteeri Heli Mäki luki toimintakertomuksen (liite 1) ja se hyväksyttiin.

 

6. ESITETÄÄN TILIT, TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO

 

Sakari Vänttinen esitteli tilinpäätöksen ja tilintarkastajien kertomuksen.

 

7. VAHVISTETAAN TILINPÄÄTÖS JA PÄÄTETÄÄN VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ HALLITUKSELLE JA MUILLE TILIVELVOLLISISILLE

 

Vahvistettiin tilinpäätös ja vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

 

8. PÄÄTETÄÄN JÄSEN- JA LIITTYMISMAKSUKSEN SUURUUS

 

Hallituksen esitti vuosikokoukselle jäsen- ja liittymismaksun säilyttämistä 10 €:ssa. Esitys hyväksyttiin.

 

9. VALITAAN KAKSI TILINTARKASTAJAA JA VARATILINTARKASTAJAT

 

Tilintarkastajiksi valittiin Pertti Vänttinen ja Olli Räisänen. Varalle valittiin Sirkka Juutilainen ja Jorma Vänttinen.

 

 

 

10. VALITAAN SUKUSEURALLE ESIMIES

 

Hallitus esitti vuosikokoukselle Heimo Pölläsen valitsemista jatkamaan sukuseuran esimiehenä. Esitys hyväksyttiin.

 

11. VALITAAN HALLITUKSEN EROVUOROISET JÄSENET JA VARAJÄSENET EROVUOROISTEN TILALLE

 

Kaikki varsinaiset erovuoroiset hallituksen jäsenet valittiin jatkamaan tehtävässään.

 

Riitta Loikkasen tilalle varajäseneksi valittiin Kirsi Laamanen ja Kalevi Sutisen tilalla Ilkka Sutinen.

 

12. HYVÄKSYTÄÄN TOIMINTASUUNNITELMA SEURAAVALLE TOIMINTAKAUDELLE 1.6.2013–31.5.2014

 

Heimo Pöllänen luki toimintasuunnitelman (liite 3). Toimintasuunnitelma hyväksyttiin.

 

13. HYVÄKSYTÄÄN TALOUSARVIO 1.6.2013–31.5.2014

 

Sakari Vänttisen esitteli talousarvion seuraavalle toimintakaudelle (liite 2) ja se hyväksyttiin.

 

14. MUUT ASIAT

 

Hallitus esitti, että seuraavaksi vuosikokouksen pitopaikan valitsee hallitus seuraavassa kokouksessaan. Esitys hyväksyttiin.

 

Hallitus esitti vuosikokoukselle, että vapautus jäsenmaksusta iän perusteella poistetaan. Tätä perusteltiin jäsenrekisterin ylläpidon helpottamisella. Esitys hyväksyttiin.

 

Sakari Vänttinen vetosi sukuseuraan jäsenmäärän kasvattamisen puolesta.

 

Vuosikokoukselle kerrottiin myös hallituksen tekemä päätös onnittelujen esittämisestä ainoastaan W-viestissä. Henkilökohtaisista onnitteluadressien välityksellä tapahtuvista onnitteluista luovutaan.

 

Jorma Vänttinen esitti, että tilintarkastajia kutsuttaisiin jatkossa toiminnantarkastajiksi, joka on ajanmukainen termi.

 

 

 

15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.11.

 

 

 

 

 

   Sakari Vänttinen                                                 Heli Mäki

   Puheenjohtaja                                                       sihteeri

 

 

 

 

                              Arvi Huhtiniemi                                                 Tellervo Sillanpää

                   pöytäkirjantarkastaja                                          pöytäkirjantarkastaja