VÄNTTISTEN SUKUSEURA R.Y.

VUOSIKOKOUS 2011

Aika: 7.08.2011 klo 13.30

Paikka: Hotelli Ruusuhovi Rantasalmi

1.KOKOUKSEN AVAUS
Kokouksen avasi hallituksen varapuheenjohtaja Paavo Vänttinen.

2.KOKOUKSEN PUHEENJOHTAAN VALINTA
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sakari Vänttinen.

3.KOKOUSEN SIHTEERIN JA KAHDEN PÖYTÄKIRJANTARKISTAJAN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
Kokouksen sihteeriksi valittiin Heli Mäki ja pöytäkirjan tarkastajiksi Aune Vänttinen ja Liisa Huhtiniemi. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

4.KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokouksesta on ollut tieto toukokuussa ilmestyneessä W-viestissä, joka on lähetetty kaikille sukuseuran jäsenille. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5.ESITETÄÄN TOIMINTAKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 2010-2011
Sihteeri esitteli toimintakertomuksen.

6. ESITETÄÄN TILIT, TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO
Sakari Vänttinen esitteli tilit, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon.

7. VAHVISTETAAN TILINPÄÄTÖS JA PÄÄTETÄÄN VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ HALLITUKSELLE JA MUILLE TILIVELVOLLISISILLE
Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

8. PÄÄTETÄÄN JÄSENMAKSUKSEN SUURUUS
Päätettiin säilyttää hallituksen esityksen mukaan jäsenmaksu ennallaan 10 €.

9. VALITAAN KAKSI TILINTARKASTAJAA JA VARATILINTARKASTAJAT
Valittiin hallituksen esityksen mukaisesti tilintarkastajiksi Jussi Vänttinen ja Olli Räisänen ja varalle Jorma Vänttinen ja Heimo Vänttinen.

10. VALITAAN HALLITUKSEN JÄSENET JA VARAJÄSENET EROVUOROISTEN TILALLE
Valittiin hallituksen esityksen mukaisesti Heimo Pöllänen sukuseuran uudeksi esimieheksi. Paavo Vänttinen valitiin Elina Vartiaisen tilalle varsinaiseksi jäseneksi. Muut erovuoroiset jatkavat. Paavo Vänttisen tilalle varajäseneksi valitiin Pertti Vänttinen Heinävedeltä.

12. HYVÄKSYTÄÄN TOIMINTASUUNNITELMA SEURAAVALLE TOIMINTAKAUDELLE 1.6.2011-31.5.2012
Sihteeri esitteli toimintasuunnitelman ja se hyväksyttiin.

13. HYVÄKSYTÄÄN TALOUSARVIO 1.6.2011-31.5.2012
Sakari Vänttinen esitteli talousarvion ja se hyväksyttiin.

14.MUUT ASIAT
Sihteeri esitteli lyhyesti sukukirjan kirjoitustilannetta ja kirjan jäsentelyä. Kaikkia pyydettiin lähettämään tarinoita ja valokuvia. Paavo Vänttinen kertoi lyhyesti sukutaulujen laatimiseen liittyvistä haasteista.

15.KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kokous päätettiin klo 14.15.

Sakari Vänttinen   puheenjohtaja     Heli Mäki   sihteeri