VÄNTTISTEN SUKUSEURA R.Y.

VUOSIKOKOUS 2012

Aika: 4.08.2012 klo 13.30

Paikka: Valamon luostari, Heinävesi

1.KOKOUKSEN AVAUS
Kokous  avattiin klo 13.40.

2.KOKOUKSEN PUHEENJOHTAAN VALINTA
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin  Ilkka Sutinen.

3.KOKOUSEN SIHTEERIN JA KAHDEN PÖYTÄKIRJANTARKISTAJAN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
Kokouksen sihteeriksi valittiin Heli Mäki ja pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anna-Liisa ja Arvi Huhtiniemi.

4.KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5.ESITETÄÄN TOIMINTAKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 2011-2012
Sihteeri Heli Mäki esitteli toimintakertomuksen ja se hyväksyttiin.

6. ESITETÄÄN TILIT, TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO
Sakari Vänttinen esitteli tilit, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon.

7. VAHVISTETAAN TILINPÄÄTÖS JA PÄÄTETÄÄN VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ HALLITUKSELLE JA MUILLE TILIVELVOLLISISILLE
Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

8. PÄÄTETÄÄN JÄSENMAKSUKSEN SUURUUS
Hallitus esittää jäsenmaksun säilyttämistä ennallaan. Ehdotus hyväksyttiin.

9. VALITAAN KAKSI TILINTARKASTAJAA JA VARATILINTARKASTAJAT
Hallitus esittää edellisten jatkamista. Esitys hyväksyttiin..

10. VALITAAN HALLITUKSEN JÄSENET JA VARAJÄSENET EROVUOROISTEN TILALLE
Hallitus esittää, että erovuoroiset jatkavat tehtävissään. Päätös hyväksyttiin.

12. HYVÄKSYTÄÄN TOIMINTASUUNNITELMA SEURAAVALLE TOIMINTAKAUDELLE 1.6.2012-31.5.2013
Puheenjohtaja luki toimintasuunnitelman ja se hyväksyttiin. (liite)

13. HYVÄKSYTÄÄN TALOUSARVIO 1.6.2012-31.5.2013
Sakari Vänttinen esitteli talousarvion ja se hyväksyttiin.

14.MUUT ASIAT
Hallitus esittää, että seuraavan kesän sukukokous ja -juhla pidetään kantatilalla 10.8.2013. Sukujuhlia varten on perustettu työryhmä, johon voi ottaa yhteyttä juhlia koskevissa asioissa.
Heimo Pöllänen välitti Catoen perheen terveiset Atlantasta.

15.KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen  klo 14.13.